Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Prechádzka prírodou
  Prechádzka prírodou
 • Vládali sme svojím tempom
  Vládali sme svojím tempom
 • Naše osadenstvo - my klienti
  Naše osadenstvo - my klienti
 • Obdivujeme krásy Zaježovej
  Obdivujeme krásy Zaježovej
 • V Zaježovskej škole
  V Zaježovskej škole
 • Chutné halušky na salaši
  Chutné halušky na salaši

Prechádzka po Zaježovej so spomienkami na minulosť


Prvý októbrový deň, ako deň venovaný seiorom, sľuboval pekné slnečné počasie. A tak naši seniori vycestovali pekným autobusom za spomienkami na minulosť do krásneho prostredia obce Zaježová. Sprievodca, člen občianskeho združenia „Pospolitosť pre harmonický život“, pán Miroslav Kašiak nás už čakal na určenom mieste stretnutia na námestí v centre obce.
Po úvodných uvítacích slovách našou prvou zastávkou exkurzie bola bývalá budova MNV, ktorá v súčasnosti slúži ako komunitné centrum a potravinová banka. V jej blízkosti sme sa zastavili pri bylinkovej špirále a nadýchali sa vôni rozmanitých liečivých rastliniek.
Po prehliadke sme navštívili „zaježovskú“ základnú školu. Seniori sa usadili do lavíc, počúvali pútavé informácie o dianí a v spoločnej diskusii zaspomínali na svoje minulé časy.
Naše putovanie pokračovalo ďalej. Prechádzkou po lesnom chodníku sme dýchali čerstvý vzduch, kochali sa nádhernými výhľadmi po okolitých kopcoch. Cestou sme videli pokusné aj veľké obytné domy zo slamených balíkov a kamenné domy so slamenou strechou. Pešou chôdzou sme prišli do vzdelávacieho centra Zaježová. Tu sme sa dozvedeli o aktivitách občianskeho združenia zaujímavých workshopoch, seminároch, kurzoch, venovaným školám, organizáciám a širokej verejnosti. Mierne unavení sme sa v spoločenskej miestnosti vzdelávacieho centra na krátko usadili a občerstvili pripraveným bylinkovým čajom
a domácim pečeným chlebom s maslom a syrom. V blízkosti vzdelávacieho centra sme navštívili obchodík s čajovňou, v ktorej si niektorí zakúpili pripravené ekomastičky a bylinkové čaje. Tu sa naše putovanie so spomienkami na minulosť skončilo. Poďakovali
a rozlúčili sme sa s našim sprievodcom, ktorému sme za odmenu venovali dekoratívne výrobky z našej tvorby.
Po výdatnej prechádzke sme opäť nastúpili do autobusu a premiestnili sme sa na obed na halušky na salaš v Kováčovej. Príjemným prekvapením a spestrením záveru výletu bolo, že po haluškách sme si zaspievali pri harmonike. Po krásne prežitom poznávacom dni sme
sa s hrejivým pocitom, s úsmevmi na tvárach, spokojnosťou a lahodnou únavou vrátili späť domov.

Autor: Mgr. Erika Špaleková, sociálna pracovníčka DD a DSS Záhonok, Zvolen

 

Pridala dňa 7.10.2013- Mgr. Mázorová Slavka