Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Študenti z Gymnázia Detva
  Študenti z Gymnázia Detva
 • Živá hudba
  Živá hudba
 • Ľudové tance
  Ľudové tance
 • Prišiel aj Mikuláš
  Prišiel aj Mikuláš

Predvianočný program v Slatinke

Tak ako posledné rôčky, tak aj tento rok nás opäť navštívili študenti Gymnázia Detva. Dňa 14.12.2017 v dopoludňajších hodinách si študenti Gymnázia pod vedením p. Mgr. Anny Bartókovej pripravili bohatý kultúrny program,v ktorom odzneli rôzne vianočné vinše, koledy a vianočné piesne. Klienti sa do programu aktívne zapájali a prispievali svojimi piesňami. Aj keď oneskorene, ale predsa zavítal medzi klientov aj druhý Mikuláš, ktorý klientov obdaroval darčekmi. Bol to krásny deň nabitý plný pozitívnou energiou, radosťou,úprimnosťou a priateľstvom medzi študentmi a našimi klientmi. Na tento skvelý deň budeme ešte dlho spomínať.

 

Len ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery“. Marcus Aurelius

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 20.12 2017 – Mgr. Marián Petrík