Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Semafor pre zabezpečenie návštev v zss

Od 16. augusta 2021 sa podmienky pre návštevy v zariadeniach sociálnych služieb budú upravovať podľa Semaforu pre zabezpečenie návštev v zss, ktorý je v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom. Semafor pre zabezpečenie návštev je dostupný k nahliadnutiu na internetovej stránke MPSVaR.

 

 

Odkaz:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/kopia-kopia-covid-automat-navstevy-zss_16-08-2021.pdf

 

 

V závislosti od epidemiologickej situácie budeme informácie o návštevách a Plán návštev aktualizovať.