Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 5
  Seminárne školenie zamestnancov, fotka 5
 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 1
  Seminárne školenie zamestnancov, fotka 1
 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 2
  Seminárne školenie zamestnancov, fotka 2
 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 3
  Seminárne školenie zamestnancov, fotka 3
 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 4
  Seminárne školenie zamestnancov, fotka 4
 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 6
  Seminárne školenie zamestnancov, fotka 6

Seminárne školenie zamestnancov

V našom zariadení sa uskutočňujú prednáškovo zamerané stretnutia pracovníkov sociálneho a zdravotného úseku. Vzájomne si obohacujeme svoj profesný obzor o ďalšie teoretické poznatky z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Nebolo tomu inak ani dňa 17. februára 2010, kedy sa uskutočnilo ďalšie seminárne školenie pod názvom „STREETWORK“, ktoré viedla sociálna pracovníčka Erika Špaleková.
Zúčastnených oboznámila o tejto forme terénnej sociálnej práce, poukázala na jej cieľové skupiny a význam. Táto téma sa netýka priamo práce sociálneho pracovníka v zariadení pre seniorov, ale je veľkým prínosom pre terénnu sociálnu prácu a z toho dôvodu by sa mala dostať do povedomia širokej verejnosti.

 

Pridal dňa 21. februára 2010 - editor