Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Pred budovou školy
  Pred budovou školy
 • Práce a projekty študentov
  Práce a projekty študentov
 • Priateľskí Kubovia
  Priateľskí Kubovia
 • Šperky z chrómovanej medi
  Šperky z chrómovanej medi

SOŠ Drevárska oslávila 95 rokov

Dňa 8.12. 2017 sme sa s klientmi z DD a DSS Záhonok vybrali na Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene, kde sa pri príležitosti oslavy 95. výročia školy konali Dni otvorených dverí, sprevádzané obľúbenou tradičnou výstavou ručne robených výrobkov, známou ako „Javor“. Klienti si mohli prezerať diela z dreva, kože, či kovu, prípadne sa kochať prácami a projektami študentov z pestrej škály odborov, ktorú škola každoročne ponúka novým záujemcom. Spolu so živou ľudovou hudbou na pozadí panovala veselá atmosféra. Klienti si okrem malých suvenírov vzali so sebou aj úsmev a dobrý pocit z výstavy, na ktorú sa tešia už aj na ďalší rok.

 

 

Pridal/a dňa 11.12. 2017 – Mgr. Marián Petrík