Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Spolu tvoríme svet, fotka 1
  Spolu tvoríme svet, fotka 1
 • Spolu tvoríme svet, fotka 2
  Spolu tvoríme svet, fotka 2
 • Spolu tvoríme svet, fotka 3
  Spolu tvoríme svet, fotka 3
 • Spolu tvoríme svet, fotka 4
  Spolu tvoríme svet, fotka 4
 • Spolu tvoríme svet, fotka 5
  Spolu tvoríme svet, fotka 5
 • Spolu tvoríme svet, fotka 6
  Spolu tvoríme svet, fotka 6

Spolu tvoríme svet

V rámci projektu Európskeho týždňa miestnej demokracie sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok 2, Zvolen, dňa 28. októbra 2008 konalo spoločenské posedenie pod názvom „Spolu tvoríme svet“, ktoré bolo spojené s druhým ročníkom Dňa Seniora pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb prispeli svojimi ručnými prácami háčkovanými, vyšívanými obrúskami a rezbárskymi výrobkami, čím doplnili celkovú atmosféru.
Na toto kultúrne podujatie prijali pozvanie vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva z Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej BBSK) MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH, odborný asistent predsedu BBSK PhDr. Roman Lebeda, poslanci z BBSK členka Komisie sociálnych vecí Mgr. Mária Zupko, Mgr. Juraj Družbacký, riaditeľ Akadémie vzdelávania Ing. Ján Štubňa zo Zvolena, starostovia z obcí MVDr. Juraj Kubiš z Očovej, Ing. Štefan Sýkora z Pliešoviec, zástupkyňa starostu z obce Breziny pani Mojžišová, z mesta Sliač zástupkyňa pre sociálne veci pani Láskavá, zástupkyňa starostky z Dobrej Nivy pani Anna Noskovičová, klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok, riaditeľka PaedDr. Jana Izraelová s klientmi Domova sociálnych služieb Symbia zo Zvolena, riaditeľ Mgr. Jozef Hazlinger so študentmi Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena.
Podujatie slávnostne otvorila a všetkých prítomných privítala riaditeľka Domova dôchodcov a DSS Záhonok Mgr. Mária Machayová.
Sociálne pracovníčky Domova dôchodcov a DSS zabezpečili bohatý kultúrny program, ktorý bol otvorený prednáškou členky Komisie sociálnych vecí pani Mgr. Máriou Zupko na tému Občianskeho spolužitia a medziľudských vzťahov. K téme medziľudského spolužitia sa klientom prihovorili riaditeľka Domova sociálnych služieb Symbia PaedDr. Jana Izraelová a poslanec BBSK Mgr. Juraj Družbacký. Kyticou kvetov boli obdarovaní klienti zariadenia, ktorí sa dožili životného jubilea 80, 85 a 90 rokov. Svojim programom v podobe hovoreného slova a hudby nás potešili študenti Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Klienti z Domova sociálnych služieb Symbia predviedli svoje tanečné vystúpenie pod názvom „Čarovný expres“.
Starostovia z blízkych obcí pobesedovali so svojimi bývalými občanmi, teraz už klientmi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb a priniesli im malé darčeky.
Klienti, ktorí sa stretli so starostami zo svojich obcí boli potešení, že si na nich spomenuli a prišli medzi nich.
Všetci účastníci tohto podujatia sa rozchádzali spokojní a s úsmevom na tvárach z prežitého popoludnia.

 

Pridal dňa 29. októbra 2008 - editor