Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Stavanie mája
    Stavanie mája
  • Pán harmonikár rozdáva náladu
    Pán harmonikár rozdáva náladu
  • Naši klienti so sociálnou pracovníčkou
    Naši klienti so sociálnou pracovníčkou

Stavanie mája v DSS M.R. Štefánika Zvolen

30. mája 2013 si naši klienti z DDaDSS  na Záhonku vo Zvolene zaspomínali na krásne zvyky a prijali spolu s našou pani riaditeľkou PhDr. Máriou Machayovou a tiež vedúcimi stredísk Slatinka a Symbia pozvanie DSS na M.R .Štefánika vo Zvolene, kde sa konala malá záhradná slávnosť práve za účelom stavania májov. Pozvanie prijal aj viceprimátor Mgr. Juraj  Družbacký, poslanec BBSK. Stavanie mája je tradícia udržiavaná vo väčšine obcí na Slovensku. Obvykle sa máje stavali 1. mája pred domom dievčaťa, ktoré dosiahlo v tom roku plnoletosť. Pre všetky ostatné dievčatá sa staval jeden spoločný máj pre Obecným úradom, resp. Domom kultúry. Súčasťou stavania májov bola aj obchôdzka mládencov s muzikou po domoch, kde postavili máje, tancovanie s dievčatami, spev príležitostných piesní, pohostenie a obdarovanie mládencov. Naši klienti sa na túto veselú  udalosť veľmi tešili. Po príchode nás hneď pohostili a my najedení a spokojní sme si veselo zanôtili s pánom harmonikárom, ktorý vytváral príjemnú atmosféru a všade navôkol rozdával dobrú náladu. Niektorí, tí šikovnejší si aj zakrepčili do rytmu a všetci sme sa cítili úžasne. Klienti zo všetkých stredísk sa spoločne stretli v družnom rozhovore, podebatovali medzi sebou o svojich radostiach a starostiach a svoje oči potešili pohľadom na postavený vysoký máj.  Slniečko na nás svietilo až do samého odchodu, a my sme na záver spoločne skonštatovali, že tento deň stál za to. Ďakujeme za pozvanie a radi prídeme aj nabudúce. Zostáva nám len dúfať, že v nasledujúcich rokoch sa tento zvyk zachová a bude ďalej prenášať na budúce generácie.

 

Pridala dňa 02. mája 2013 - Mgr. Slavka Mázorová