Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Náš zbor klientov
  Náš zbor klientov
 • Dobrovoľníčky
  Dobrovoľníčky
 • Koledy zneli v celom domove
  Koledy zneli v celom domove
 • Okrem klientov prišli aj rodiny
  Okrem klientov prišli aj rodiny
 • Štedrá večera
  Štedrá večera
 • Malý Vianočný darček
  Malý Vianočný darček

Štedrý večer na Záhonku

Dňa 24. decembra sa v DDaDSS Záhonok zišli klienti pod vianočnou jedličkou a pod vedením p. Ponickej si pripravili pestrý vianočný program pre tých, ktorí na sviatky ostali v domove. Vestibulom sa niesli známe vianočné piesne a koledy, recitovali sa básne a nechýbalo ani poďakovanie s vianočným vinšom. Zavŕšením bolo zasadnutie k Štedrej večeri, ktorá na klientov čakala v jedálni. Vianoce nám pripomínajú, aby sme mysleli aj na druhých a že skutočné čaro si nemožno vychutnať lepšie, než v kruhu rodiny, či blízkych. Ďakujeme p. Ponickej, klientom a našim dvom malým dobrovoľníkom za nádherný program a prajeme všetkým krásne a veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018!

 

Pridal/a dňa 28.12. 2017 – Mgr. Petrík