Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Deň seniora, foto 1
  Deň seniora, foto 1
 • Deň seniora, foto 2
  Deň seniora, foto 2
 • Deň seniora, foto 3
  Deň seniora, foto 3
 • Deň seniora, foto 4
  Deň seniora, foto 4

Štvrtý ročník spoločenského posedenia pri príležitosti ,,Dňa seniora“ v DD a DSS Záhonok Zvolen

Dňa 22. októbra 2010 sa konal v poradí už štvrtý ročník spoločenského posedenia pri príležitosti ,,Dňa seniora“. Na spoločenské podujatie prijali pozvanie primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein, poslanec za BBSK Mgr. Juraj Družbacký, starostovia z obcí, MVDr. Juraj Kubiš z Očovej, Ing. Štefan Sýkora z Pliešoviec, Ing. Martin Krúdy, zástupca starostky obce Dobrá Niva, zástupca primátora z mesta Sliač RSDr. Emil Šimončík, zástupkyne z obce Breziny pani Mojžišová Anna a Šnajderová Jaroslava, žiaci Súkromného centra voľného času zo Zvolena pod vedením Daniely Edlingerovej a Kvety Kalamárovej, riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Obchodnej akadémie vo Zvolene Ing. Anna Škovierová so študentmi, ako aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.
V úvode programu zaznela báseň od Jána Smreka Báseň o krásnej matke v podaní zamestnankyne zariadenia Viery Žiakovej a následne podujatie slávnostne otvorila a všetkých prítomných privítala riaditeľka Domova dôchodcov a DSS Záhonok PhDr. Mária Machayová.
Žiaci Súkromného centra voľného času predviedli svoje tanečné vystúpenie a hru na gitare. Kyticou kvetov boli obdarovaní klienti zariadenia, ktorí sa dožili životného jubilea 80, 85 a 90 rokov. Svojim programom v podobe hovoreného slova a hudby nás potešili študenti SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Obchodnej akadémie zo Zvolena. Zahrať a zaspievať nám prišla ľudová hudba Jánošík.
Starostovia z blízkych obcí pobesedovali so svojimi bývalými občanmi, teraz už klientmi Domova dôchodcov a DSS a priniesli im na pamiatku malé darčeky. Klienti, ktorí sa stretli so starostami zo svojich obcí boli potešení, že si na nich spomenuli a prišli medzi nich.
K doplneniu celkovej atmosféry prispeli aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok svojimi ručnými prácami, v podobe háčkovaných a vyšívaných obrusov, štrikovaných ponožiek, svetrov, či rukavíc.
Všetci účastníci tohto podujatia sa rozchádzali spokojní a s úsmevom na tvári z príjemne prežitého popoludnia.

 

Pridal dňa 25. Októbra 2010 - editor