Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Tretí Ples seniorov, fotka 1
    Tretí Ples seniorov, fotka 1
  • Tretí Ples seniorov, fotka 2
    Tretí Ples seniorov, fotka 2

Tretí Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom

Dňa 29. januára 2009 sa v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom konal v poradí už tretí Ples seniorov, ktorý zorganizoval miestny Domov dôchodcov a DSS. Na toto krásne a kultúrny program bohaté podujatie boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.
Ples otvoril predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš, ktorý zahral aj na fujare. So svojim programom vystúpili klienti niektorých Domovov dôchodcov a Domovov sociálnych služieb BBSK. Počas celého večera nám do tanca spieval spevák Robo Kazík a hrala a spievala hudobná skupina Kašubovci.
Týmto sa chceme v mene všetkých klientov nášho zariadenia poďakovať DD a DSS v Žiari nad Hronom za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto krásneho plesu, zaspievať si, zatancovať a tak všetci spoločne prežiť príjemné popoludnie. ĎAKUJEME.

 

Pridal dňa 3. februára 2009 - editor