Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vítanie jari, fotka 4
  Vítanie jari, fotka 4
 • Vítanie jari, fotka 1
  Vítanie jari, fotka 1
 • Vítanie jari, fotka 2
  Vítanie jari, fotka 2
 • Vítanie jari, fotka 3
  Vítanie jari, fotka 3
 • Vítanie jari, fotka 5
  Vítanie jari, fotka 5
 • Vítanie jari, fotka 6
  Vítanie jari, fotka 6

Tretí ročník kultúrno-spoločenskej akcie Vítanie jari

Vítanie jari sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb stalo peknou tradíciou. Vždy na jar a to už po tretíkrát sa táto milá a na kultúrny program bohatá spoločenská akcia uskutočnila 13. apríla 2010. Svojim programom potešil srdcia všetkých prítomných Klub dôchodcov zo Zvolenskej Slatiny. Do Afriky nás svojou ukážkou muzikoterapie prostredníctvom afrických bubnov preniesla mládež z Domova sociálnych služieb Symbia vo Zvolene. Jar privítala svojou vlastnou oslavnou básňou klientka Domova dôchodcov Záhonok, pani Dachová.
Medzi pozvanými hosťami nechýbali predsedkyňa komisie sociálnych vecí a marginálných skupín Ing. Božena Kováčová, vedúca odboru sociálnych vecí Mestského úradu vo Zvolene Mgr. Dagmar Bellová s pracovníčkou Mgr. Máriou Koreňovou, ako aj niektorí riaditelia, zamestnanci a klienti DD a DSS Terany, Žiar nad Hronom, Krupina a Hriňová.
Milým prekvapením a príjemným darčekom pre všetkých bola prítomnosť odborného radcu predsedu BBSK Patrika Hermana. Spolu s riaditeľkou Mgr. Máriou Machayovou zablahoželal a odovzdal kyticu kvetou obyvateľkám DD a DSS Záhonok, ktoré sa dožívajú významných jubileí.
Po ukončení oficiálneho programu nasledovala tanečná zábava s hudobnou skupinou Fortuna zo Žiaru nad Hronom.