Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Tvorivé dielne v DDaDSS, fotka 1
    Tvorivé dielne v DDaDSS, fotka 1
  • Tvorivé dielne v DDaDSS, fotka 2
    Tvorivé dielne v DDaDSS, fotka 2

Tvorivé dielne v Domove dôchodcov a DSS Záhonok

Aj v roku 2009 si môžu klienti zariadenia zhotoviť rôzne výrobky v tvorivých dielňach. Toto dnešné stretnutie bolo zamerané na výrobu milých darčekov z farebného papiera pre svojich blízkych. S prácou v Tvorivých dielňach nám pomohla študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ivanka a študentka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Anka.

 

Pridal dňa 7. marca 2009 - editor