Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Pokračujeme v tradícii
  Pokračujeme v tradícii
 • Dobrovoľníci
  Dobrovoľníci
 • Pexeso pre nevidiacich
  Pexeso pre nevidiacich
 • Skupinová diskusia
  Skupinová diskusia
 • Lekcia šachu
  Lekcia šachu

Týždeň dobrovoľníctva v DDaDSS Záhonok

Dňa 20.9.2017 sa DDaDSS zapojil do akcie ,,Týždeň dobrovoľníctva.“ V tento deň mohli naše zariadenie navštíviť ľudia z vonka, prísť a vidieť ako funguje bežný život u nás. Každý mohol prispieť svojou troškou a pomocnou rukou. S našimi klientmi mohli hrať spoločenské hry, ísť s nimi na prechádzku, lúštiť krížovky pre seniorov, robiť rôzne testy na tréning pamäte, alebo len tak sa porozprávať na rôzne témy. Sme radi za tých, čo sa zastavili a našli si pre našich klientov chvíľku času. Veď možno raz to budeme potrebovať aj my. Ďakujeme za účasť a podporu v dobrej veci, ktorá obom stranám prináša úžitok. Zase o rok!

 

Pridala dňa 21.9.2017- Mgr. Mázorová Slavka