Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Učíme sa kosiť, foto 1
    Učíme sa kosiť, foto 1
  • Učíme sa kosiť, foto 2
    Učíme sa kosiť, foto 2
  • Učíme sa kosiť, foto 3
    Učíme sa kosiť, foto 3

Učíme sa kosiť

Nápad kúpiť vretenovú kosačku mi vnukla kolegyňa Evka Hrončová z DSS Doména Žiar nad Hronom. Od nápadu k činom v Symbii nie je dlhá cesta a tak sme dnes dopoludnia mali príjemný praktický seminár pre klientov ktorý sme nazvali „Učíme sa kosiť“. Dve kvalitné vretenové kosačky, ktoré nepotrebujú žiadny benzín ani elektrinu sme si najskôr prezreli a potom – kto chcel – skúšal, ako sa s nimi pracuje, ako sa udržať v „línii“ kosenia, ako tlačiť kosačku aby sme nevybočili z dráhy, ako sa s ňou otočiť , ako kosačku držať a kam ruky určite nedávať. Bolo toho dosť, čo sme sa spoločne naučili a záver dopoludnia je nasledovný: trávnik je síce trošku kostrbatý ale na prvýkrát je to slušné, väčšina klientov chce kosiť, práca  sa im zapáčila, niektorí už avizovali, že to chcú mať vo svojich rozvojových plánoch;  a zdá sa, že dve kosačky nebudú stačiť , lebo náš dvor je veľký a ochotných pracovitých rúk tiež veľa.
Kosačky sme kúpili z výťažku projektu z roku 2010  „Zbieraj toner“  a klienti si pri práci vedeli spojiť snahu pri zbieraní tonerov a  radosť z novej práce v Symbii.

PaedDr. Jana Izraelová, poverená vedením strediska DSS Symbia Zvolen

 

Pridal dňa 12. júla 2011 - editor