Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Kvalita rehabilitácie, fotka 1
    Kvalita rehabilitácie, fotka 1
  • Kvalita rehabilitácie, fotka 2
    Kvalita rehabilitácie, fotka 2
  • Kvalita rehabilitácie, fotka 3
    Kvalita rehabilitácie, fotka 3

V Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen sa zvýšila kvalita poskytovania služieb na úseku rehabilitácie

Dňa 04. februára bol po odbornom zaškolení RNDr. Jánom Braunom z firmy Trade HaS, s. r. o. Bratislava spustený do prevádzky prenosný diagnosticko-elektroterapeutický prístroj Rebox physio v celkovej hodnote 1725,50 €, ktorý nášmu zariadeniu venovala firma Respect SK, s. r. o. Piešťany. Tento prístroj je určený pre fyzioterapeutov, lekárov a algeziológov. Rehabilitácia DD a DSS Záhonok sa tak rozšírila o ďalší prístroj, ktorý pomôže klientom pri svalovo-kostrových problémoch, bolestiach, opuchoch, pri procesoch hojenia a pomôže aj pri neurorehabilitácii.


Naša rehabilitácia je vybavená magnetoterapeutickým prístrojom Fyziomag, diadynamikom, ultrazvukovým prístrojom, Bioptronovou lampou, ktorej súčasťou je farebná terapia a termodekou. Na rehabilitácii sa vykonáva liečebná telesná výchova podľa príslušných diagnóz pacientov. Pri jednotlivých cvičeniach sa využívajú fyzioterapeutické pomôcky, ako napríklad G-aparát, chodítka, rebriny, činky, thera-band, fitlopty, overbally, či masážne valčeky a pologule. Pacienti majú možnosť zúčastňovať sa skupinového cvičenia a využívať stacionárny bicykel, ktorý bol zakúpený zo sponzorských prostriedkov.


Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými prichádzajú klienti Domova dôchodcov a DSS využiť služby rehabilitácie patria bolestivé stavy chrbtice, najmä krčnej a driekovej oblasti, osteoporózy, artrózy, zlomeniny horných a dolných končatín, stavy po infarkte myokardu, po akútnych cievnych mozgových príhodách, po implantáciách totálnych endoprotéz, s Parkinsonským syndróm. Služby rehabilitácie sú v DD a DSS využívané vo veľkej miere. Za rok 2010 využilo liečebnú telesnú výchovu 550 klientov, magnet 420 klientov, diadinamické prúdy 335 klientov, ultrazvuk 240 klientov, termoterapiu 120 a svetloliečbu 350 klientov.


Touto cestou ďakujeme firme Respect SK, s. r. o. Piešťany za hodnotný darček, ktorý pomôže našim klientom viesť plnohodnotný život bez bolesti.

 

Pridal dňa 10. Februára 2011 - editor