Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Spevácky krúžok, fotka 1
    Spevácky krúžok, fotka 1
  • Spevácky krúžok, fotka 2
    Spevácky krúžok, fotka 2
  • Spevácky krúžok, fotka 3
    Spevácky krúžok, fotka 3

V Domove dôchodcov a DSS Záhonok vznikol spevácky krúžok pod názvom Záhonok

Ide pieseň dokola, okolo stola...
Asi každý z nás pozná slová tejto známej ľudovej piesne. V našom domove sme si úvodné slová tejto piesne zvolili ako začiatok založenia speváckeho krúžku, ktorého prvé stretnutie sa uskutočnilo v utorok, 01. marca 2011. Zúčastnilo sa ho 18 klientov, ktorých spev zaznel celou spoločenskou miestnosťou. Všetci sme si spoločne zaspievali ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska.
Hlavným dôvodom vzniku speváckeho krúžku je efektívne trávenie voľného času, zábava a dobrá nálada. Jeho členovia by svojim programom potešili srdcia nielen svojich spolubývajúcich, ale aj klientov a zamestnancov iných zariadení sociálnych služieb pri rôznych príležitostiach.
Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie plné spevu známych aj menej známych ľudových piesní.

 

Pridal dňa 03. Marca 2011 - editor