Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Klaun Pepele, foto 1
    Klaun Pepele, foto 1
  • Klaun Pepele, foto 2
    Klaun Pepele, foto 2
  • Klaun Pepele, foto 3
    Klaun Pepele, foto 3

V Symbii bol na návšteve Klaun Pepele

A veru, bol to dobrý klaun, lebo mal všetko, čo  klaun musí mať – červený nos, smiešny klobúk, dlhánske vyčaptané topánky a bol smiešny....... bol taký smiešny, a robil smiešne veci že nám od smiechu skoro bruchá praskli. Ale zároveň bol aj prívetivý, počúval nás a dovolil nám skúšať rôzne klaunovské triky.
Ďakujeme trenčianskej nadácii Dr. Klaun za predstavenie, ktoré sme videli tento mesiac v stredisku DSS Symbia a najmä pánovi Jiráskovi – teda Klaunovi Pepelemu.

PaedDr. Jana Izraelová, poverená vedením strediska DSS Symbia Zvolen

 

Vložil dňa 26. septembra 2011 - editor