Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 2
  Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 2
 • Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 3
  Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 3
 • Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 1
  Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 1
 • Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 4
  Vianoce v DDaDSS Zvolen, foto 4

Vianočné sviatky v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

Vianočné sviatky v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen sa niesli v duchu lásky, emócii a pokoja. Klienti zariadenia si pripravili program, v rámci ktorého si zaspievali vianočné koledya zarecitovali básne. Riaditeľka zariadenia PhDr. Mária Machayová si s klientmi zaspievala koledy, navštívila a pozdravila všetkých tých, ktorí sú pripútaní na lôžko a nemohli sa zúčastniť programu. Na záver sa poďakovala klientom a zamestnancom zariadenia za príjemne strávený večer a všetkých klientov pozvala k štedrovečernému stolu.

 

Pridal dňa 12. Januára 2011 - editor