Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Študenti z konzervatória
  Študenti z konzervatória
 • Klienti okolo Vianočného stromu
  Klienti okolo Vianočného stromu
 • Pán Ing. Mgr. M. Kotleba spolu s p. Ing. J. Nehézovou a riaditeľkou p. PhDr. M. Machayovou
  Pán Ing. Mgr. M. Kotleba spolu s p. Ing. J. Nehézovou a riaditeľkou p. PhDr. M. Machayovou
 • Nádherný spev
  Nádherný spev
 • Inštrumentálna hudba
  Inštrumentálna hudba

Vianočný koncert na Záhonku

Sviatky už stoja na prahu dverí a vianočná nálada koluje vo vzduchu. Čakanie našim klientom prišli dňa 20.12. 2016 spestriť študenti z konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, ktorí pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Ing. Mgr. Mariána Kotlebu, prichystali Vianočný hudobný koncert. Spevavé hlasy a nadanie pre inštrumentálnu hudbu si osobne pozrela aj vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva pani Ing. Jana Nehézová, ktorá spolu s pánom predsedom naše zariadenie poctila svojou návštevou. Klienti si vypočuli ako vážnu a klasickú hudbu, tak aj tradičné ľudové koledy v podaní mladých študentských hlasov, za čo ďakovali nejedným mohutným potleskom a dobrou predvianočnou náladou. Týmto sa chceme poďakovať pánovi predsedovi Kotlebovi a celému Banskobystrickému samosprávnemu kraju za sprostredkovanie tohto nádherného kultúrneho programu. Rovnako sa tiež chceme poďakovať študentom a pedagógom konzervatória za ich úchvatné vystúpenie. Všetkým prajeme príjemné prežitie sviatkov v kruhu rodiny a priateľov a všetko dobré do nového roku 2017.

 

 

Pridal/a dňa 23.12. 2016 – Mgr. Marián Petrík