Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A
 • Maškrtníci
  Maškrtníci
 • Klienti
  Klienti
 • Húsky poďte domov
  Húsky poďte domov
 • Potlesk
  Potlesk
 • Dedinský vláčik
  Dedinský vláčik

Vystúpenie detského folklórneho súboru Vretienko

 

Ku dňu Matiek, ktorý sa oslavuje v máji sme okrem vystúpenia ŠZŠ mali možnosť potešiť sa ďalším pekným kultúrnym programom. Do zariadenia k nám prišiel dňa 22.5.2019 detský folklórny súbor Vretienko, ktorý sídli na 9. ZŠ vo Zvolene. Už na začiatku vystúpenia vykúzlili klientom úsmev na tvári. Krásne kroje a scénky z dedinského prostredia, ktoré imitovali tradičný vidiecky život boli veľmi zaujímavé. Ľudové pesničky sa v podobe detských hláskov rozliehali po miestnosti. Potlesk bol zaslúžený. Zvŕtali sa v tanci s veľkou chuťou a odhodlaním. Bolo vidieť, že ich to baví. Nakoniec sme deťom za vystúpenie odovzdali sladkú odmenu. Ďakujeme pedagogickému personálu, hlavne pani Petríkovej, Smrekovej a korepetícii p. Bartkovej. Choreografia bola úžasne premyslená a chronologická postupnosť strhla diváka. V našich srdciach sa rozhostilo teplo aspoň na krátku chvíľu. Tešíme sa niekedy nabudúce. Vďaka za spestrenie dňa v mene našich klientov!

Pridala dňa 22.5.2019 – Mgr. Mázorová Slavka