Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Zasadnutie Výboru klientov, foto 1
    Zasadnutie Výboru klientov, foto 1
  • Zasadnutie Výboru klientov, foto 2
    Zasadnutie Výboru klientov, foto 2
  • Zasadnutie Výboru klientov, foto 3
    Zasadnutie Výboru klientov, foto 3

Zasadnutie Výboru klientov

V mesiaci marec sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie Výboru klientov Domova dôchodcov a DSS Záhonok. Jeho novozvolení členovia riešili podnety zo strany ostatných klientov. Zasadnutia Výboru sa zúčastnila riaditeľka zariadenia, vedúca zdravotného úseku, ako aj sociálne pracovníčky.

 

Pridal dňa 7. marca 2009 - editor