Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Zvolenský spevácky zbor, foto 1
    Zvolenský spevácky zbor, foto 1
  • Zvolenský spevácky zbor, foto 2
    Zvolenský spevácky zbor, foto 2
  • Zvolenský spevácky zbor, foto 3
    Zvolenský spevácky zbor, foto 3

Zvolenský spevácky zbor doplnil atmosféru Vianoc v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene

Vianočné sviatky sú tu už o pár dní a slávnostná atmosféra na nás dýcha z každej strany. Vianočná výzdoba, žiarivý vianočný stromček, či vianočné koledy sú neodmysliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov radosti a pokoja.
V tomto zázračnom duchu sa nieslo aj vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru, ktorým naše zariadenie prišli obdarovať dňa 20. decembra 2011.
Členovia zboru zaspievali klientom nádherné vianočné koledy, ako aj iné skladby zo svojho repertoáru. Svojim vystúpením spríjemnili a potešili srdcia všetkých zúčastnených. Po skončení vystúpenia sa riaditeľka zariadenia, PhDr. Mária Machayová v mene všetkých prítomných poďakovala členom zboru za ich vystúpenie a popriala im krásne vianočné sviatky. Touto cestou ďakujeme Zvolenskému speváckemu zboru za nádherný umelecký zážitok, ktorým dotvorili čaro Vianoc.

 

Pridal dňa 21. decembra 2011 - editor