Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Zvolenský spevácky zbor, fotka 1
    Zvolenský spevácky zbor, fotka 1
  • Zvolenský spevácky zbor, fotka 2
    Zvolenský spevácky zbor, fotka 2

Zvolenský spevácky zbor v Domove dôchodcov a DSS Záhonok

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb dňa 09. marca 2010 zavítal Zvolenský spevácky zbor. Členovia zboru zaspievali klientom a všetkým ženám zariadenia nádherné piesne. Svojim vystúpením spríjemnili a potešili srdcia všetkých zúčastnených. Po skončení vystúpenia sa predseda výboru klientov, pán Fedor Šebesta v mene všetkých prítomných poďakoval kyticou kvetou členom zboru za príjemne strávené odpoludnie. Touto cestou ďakujeme Zvolenskému speváckemu zboru za nádherný umelecký zážitok.

 

Pridal dňa 19. marca 2010 - editor