Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Rozličné aktivity
  Rozličné aktivity
 • Vyfarbovanie obrázkov
  Vyfarbovanie obrázkov
 • Pamäťové cvičenie
  Pamäťové cvičenie
 • Sadenie kvetov
  Sadenie kvetov

Aktivity v Slatinke v jarnom období

V Stredisku DD a DSS Slatinka sa snažíme našim klientom v rámci pracovno–terapeutických aktivít zmysluplne vyplniť ich svoj voľný čas. Cieľom týchto aktivít je zlepšiť alebo udržať pohybové schopnosti klientov, ich motoriku a taktiež robíme aj  rôzne tréningy pamäte.

 

 

Napísal/a dňa 31.3. 2022 – PhDr. A. Svoreňová

Pridal/a dňa 11.4. 2022 – Mgr. M. Petrík