Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vonku na slniečku
  Vonku na slniečku
 • Cvičíme nohy na prechádzku
  Cvičíme nohy na prechádzku
 • Cvičenie na terase
  Cvičenie na terase
 • Cvičenie s loptou
  Cvičenie s loptou
 • Kresba prezrádza veľa
  Kresba prezrádza veľa
 • Odkaz pre Teba
  Odkaz pre Teba
 • Venované deťom
  Venované deťom
 • Pexeso na dotyk
  Pexeso na dotyk
 • Kvíz na tému Veľká Morava
  Kvíz na tému Veľká Morava
 • Obnovené Bohoslužby
  Obnovené Bohoslužby
 • Blahoželanie k jubileu
  Blahoželanie k jubileu
 • Srdečne blahoželáme
  Srdečne blahoželáme
 • Foto s jubilantkou
  Foto s jubilantkou

Aktivity v úvode leta na Záhonku

Čoraz teplejšie slnečné počasie láka nás i našich klientov v DD a DSS na Záhonku tráviť viac času pod holým nebom, prípadne pod korunami stromov.

 

Okrem prechádzok v areáli či počas návštevy rodinných príslušníkov si môžu klienti spestriť pobyt na čerstvom vzduchu aj v rámci dopoludňajších skupinových cvičení.

 

Spoločenská miestnosť však týmto prázdna neostáva. Naďalej sú klienti pozývaní zúčastniť sa rozličných aktivít v malých skupinkách. Medzi nimi môžeme spomenúť arteterapiu či spoločenské hry. Nechýba ani vedomostný kvíz, pripravovaný na každý týždeň vždy s novou témou.

 

Klienti nezabudli na májové potešenie od detí zo ZŠ Alexyho a v rámci tvorivých dielní pre ne s láskou pripravili malý odkaz.

 

Pre veriacich klientov sa zároveň v spoločenskej miestnosti po dlhom čakaní a za dodržiavania epidemiologických opatrení obnovili evanjelické a katolícke bohoslužby.

 

V začínajúcom letnom čase nám niektorí klienti oslávili významné jubileá, spolu s pani riaditeľkou sme im zablahoželali.

 

 

p. Pavlovi k 75. narodeninám

 

p. Márii Ch. k 95. narodeninám

 

p. Márii S. k 95. narodeninám

 

 

 

Pridal/a dňa 28.6. 2021 – Mgr. Marián Petrík