Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Aprílová výzdoba
  Aprílová výzdoba
 • Karty a občerstvenie
  Karty a občerstvenie
 • Tvorba náhrdelníkov
  Tvorba náhrdelníkov
 • Zapojil sa aj zrakovo postihnutý klient
  Zapojil sa aj zrakovo postihnutý klient
 • Návšteva v spoločenskej miestnosti
  Návšteva v spoločenskej miestnosti
 • Na slniečku na lavičke
  Na slniečku na lavičke
 • Blahoprianie k jubileu
  Blahoprianie k jubileu
 • Kytica jubilantke
  Kytica jubilantke

Apríl prešiel ako voda

V DD a DSS na Záhonku sme sa ani nenazdali a apríl vystriedal máj. Okrem každoročných veľkonočných sviatkov zažili naši klienti aj ďalšie zaujímavé momenty, ktorými si spestrili čas.

 

Najmä pánska spoločnosť sa dňa 14. apríla potešila posedeniu pri kartách a dobrom osviežujúcom nealkoholickom pive.

 

Dňa 16. apríla sa kreativita a precvičovanie jemnej motoriky spojili pri tvorbe farebných náhrdelníkov z rôznych druhov cestovín. Aktivita sa zapáčila aj nášmu zrakovo postihnutému klientovi p. Jakubčekovi, ktorý sa do tvorby zapojil.

 

Pravdepodobne najviac potešujúcou správou pre klientov bolo umožnenie návštev rodinných príslušníkov v zariadení od 19. apríla. Naďalej však platia prísne opatrenia, ktoré návštevníci pri uskutočnení návštevy musia dodržiavať.

 

Apríl so sebou priniesol aj prvé hrejivé slnečné dni, prechádzku či posedenie na lavičkev areáli domova využili klienti s radosťou.

 

V priebehu mesiaca sme spolu s pani riaditeľkou potešili dve naše klientky nádhernou kyticou pri príležitosti dožitia sa úctyhodného jubilea:

 

 

p. Anne k 90. narodeninám

 

p. Zuzane k 80. narodeninám

 

 

Pridal/a dňa 4.5.2021 – Mgr. Marián Petrík