Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Archív aktualít z roku 2007

Archív aktualít z roku 2007

 • Deň seniora BBSK, fotka 1

  Deň seniora BBSK

  Dňa 17. októbra 2007 sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňa seniora BBSK v priestoroch DD a DSS Záhonok Zvolen uskutočnilo pre našich obyvateľov spoločenské posedenie s kultúrnym programom.

 • Oslava narodenín najstaršieho obyvateľa, fotka 1

  Oslava narodenín nášho najstaršieho obyvateľa

  Ako ten čas rýchlo letí!
  Všedných dní rad, občas sviatky...
  A zrazu tak divno je Ti,
  keď sa letmo obzrieš spiatky.

 • Prechádzky, výlety, fotka 1

  Prechádzky, výlety

  Pobyt na čerstvom vzduchu je pre zdravie človeka veľmi dôležitý. Vedia to aj naši obyvatelia, ktorí sa radi zúčastňujú prechádzok, výletov, ktoré pre nich zorganizujeme.

 • Prednášky, besedy, školenia

  Pre našich obyvateľov organizujeme prednášky s odborníkmi na rôzne témy, ktoré im môžu poskytnúť potrebné informácie z tej ktorej oblasti.
  Prednáška organizovaná spoločnosťou Hartmann.

 • Filmový klub

  Medzi našimi obyvateľmi domova dôchodcov a domova sociálnych služieb sa nájdu milovníci dobrých a pekných filmov a práve pre nich sme založili filmový klub, v ktorom sa premieta každú druhú stredu o 13:00 hodine.

 • Klub Domováčik, fotka 1

  Klub Domováčik

  V júli 2007 sme založili Klub Domováčik, ktorého členmi sú obyvatelia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok Zvolen.
  V rámci klubu uskutočňujeme množstvo aktivít na rôzne témy.

 • Branno-športové hry II. ročník, fotka 1

  Branno-športové hry II. ročník

  Dňa 7. júna 2007 Domov dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen organizoval II. ročník branno-športových hier o Putovný pohár odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • Matičiarik, fotka 1

  Detský ľudový súbor Matičiarik z Banskej Bystrice v DD a DSS Záhonok

  Dňa 31. mája 2007 do nášho Domova dôchodcov a DSS zavítal v rámci Detského folklórneho festivalu vo Zvolene - Detský ľudový súbor MATIČIARIK z Banskej Bystrice.

 • Oslavy 20. výročia, fotka 1

  Oslavy 20. výročia pokračovali 18. mája 2007

  Pri príležitosti 20. výročia otvorenia Domova dôchodcov a DSS na Záhonku vo Zvolene nás svojou návštevou poctil dňa 18. mája 2007 poslanec Európskeho parlamentu Ing. Vladimír Maňka.

 • 20. výročie DDaDSS, fotka 1

  20. výročie DDaDSS

  Dňa 16.5.2007 sme v našom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb oslávili 20. výročie od otvorenia prevádzky poskytovania služieb.