Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Archív aktualít z roku 2009

Archív aktualít z roku 2009

 • Vianoce, foto 1

  Vianoce v DD a DSS Záhonok Zvolen

  Príjemné a pokojné, plné lásky vianočné sviatky prežili klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Záhonku vo Zvolene.

 • Deň otvorených dverí, fotka 1

  Klienti sa zúčastnili Dňa otvorených dverí SOŠ drevárskej Zvolen

  Klienti nášho zariadenia sa dňa 18. decembra 2009 zúčastnili Dňa otvorených dverí Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene, ktorý niesol názov ,,Javor 2009“.

 • Matičiarik, fotka 1

  Vystúpenie Detského folklórneho súboru Matičiarik v DD a DSS Záhonok

  Dňa 14.12.2009 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen - Záhonok navštívili už tretí rok deti z Detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice.

 • Stacionárny bicykel - foto 1

  Klienti DD a DSS robia niečo užitočné pre svoje zdravie

  Každý štvrtok sa v Domove dôchodcov a DSS koná skupinové cvičenie s našou fyzioterapeutkou Anitou Výbochovou.

 • Farebné stretnutia, fotka 1

  Farebné stretnutia

  Dňa 01. decembra 2009 sme v našom zariadení mali prvé skupinové stretnutie pod názvom ,,Čarovné stretnutia“. Počas týchto stretnutí sa budeme s klientmi učiť základné techniky práce s maliarskymi pomôckami za doprovodu rôznych žánrov hudby.

 • Katarínska zábava, fotka 1

  Katarínska zábava v DD a DSS Žiar nad Hronom

  Dňa 25. novembra 2009 sa v Domove dôchodcov a DSS Žiar nad Hronom uskutočnila Katarínska zábava.

 • Dožinková zábava, fotka 1

  Dožinková zábava v DD a DSS Hriňová

  Domov dôchodcov a DSS Hriňová zorganizoval dňa 19. novembra 2009 dožinkovú zábavu, na ktorú boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.

 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 1

  Európsky týždeň miestnej demokracie spojený s Dňom seniora v DD a DSS Záhonok Zvolen

  V rámci projektu Európskeho týždňa miestnej demokracie sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok 2, Zvolen, dňa 21. októbra 2009 konalo spoločenské posedenie pod názvom „Každý iný, všetci rovní“.

 • Oslavy 65. výročia SNP, fotka 1

  Oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania

  V dňoch 28. augusta vo Zvolene a 29. augusta 2009 v Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania.

 • Ranné cvičenie hrou, fotka 1

  Ranné cvičenie hrou

  V našom zariadení sme využili príjemné, nie veľmi slnečné počasie a urobili si športové dopoludnie.

 • Posedenie pri ľudovej hudbe, fotka 1

  Posedenie pri ľudovej hudbe

  Dňa 22. júla 2009 nás svojím spevom a hrou na hudobných nástrojoch prišla potešiť ľudová hudba pod vedením pána Jána Maka, ktorá pôsobí v PKO Banská Bystrica pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • Klub priateľov práce s počítačom, fotka 1

  Činnosť Klubu priateľov práce s počítačom a internetom v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

  Informačné technológie prenikli už aj medzi klientov Domova dôchodcov a DSS na Záhonku. Sme veľmi radi, že aj naši klienti pri svojom vysokom veku prejavili záujem vzdelávať sa v oblasti počítačov a internetu.

 • Branno-športové hry zamestnancov, fotka 6

  Branno-športové hry zamestnancov - IV. ročník

  Dňa 28. mája 2009 sa zamestnanci Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen zúčastnili IV. ročníka branno-športových hier o Putovný pohár odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • Arborétum Borová Hora, fotka 3

  Klienti navštívili Arborétum Borová Hora vo Zvolene

  V stredu, 27. mája 2009 sme spolu s našimi klientmi navštívili Arborétum Borová hora vo Zvolene, ktoré je vedecko-pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

 • Vystúpenie deti z Materskej školy, fotka 1

  Vystúpenie deti z Materskej školy

  Pri príležitosti dňa matiek nás svojim štebotavým spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 19. mája 2009 potešiť deti z Materskej školy na ulici Ľ. Fullu vo Zvolene.

 • Posedenie pri guláši, fotka 1

  Posedenie pri guláši

  V sobotu 09. mája 2009 sme pre klientov pripravili pekné popoludnie v areáli Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen. Riaditeľka zariadenia, pani Mgr. Mária Machayová srdečne privítala vzácnych hostí, menovite europoslanca Ing. Vladimíra Maňku, poslanca BBSK Mgr. Juraja Družbackého a primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina, ako aj klientov zariadenia.

 • Vítanie jari, fotka 1

  Druhý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Vítanie jari“

  Vo utorok, 28. apríla 2009, sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok Zvolen uskutočnil druhý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Vítanie jari“. Krásne odpoludnie prežili klienti nášho zariadenia spolu s klientmi z DD a DSS Žiar nad Hronom a Hriňovej.

 • Certifikát kvality, foto 1

  Naše zariadenie získalo certifikát kvality

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok Zvolen v súlade s harmonogramom implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 na základe certifikačného auditu získal certifikát s platnosťou od 22.04.2009.

 • Cvičenie v prírode, fotka 1

  Cvičenie v prírode

  Jarná príroda v okolí Domova dôchodcov a DSS Záhonok nás láka deň čo deň a my jej len veľmi ťažko odoláme.

 • Jarné upratovanie, fotka 1

  Jarné upratovanie

  Vo štvrtok, 02. apríla 2009 sme sa chopili pracovného náradia a urobili sme si jarné upratovanie okolo Domova dôchodcov a DSS Záhonok.

 • Výroba veľkonočných pozdravov v tvorivých dielňach

  Blížia sa Veľkonočné sviatky a s nimi spojené aj oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok.

 • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 1

  Seminárne školenie zamestnancov

  Dňa 17. marca 2009 sa konalo seminárne školenie pod názvom „TRÉNING PAMÄTI“, ktoré viedla sociálna pracovníčka Erika Špaleková. Seminárneho školenia sa zúčastnili pracovníčky sociálneho a zdravotného úseku.

 • Ranné cvičenia, fotka 1

  Ranné cvičenia s fyzioterapeutkou

  Každý štvrtok sa v Domove dôchodcov a DSS koná skupinové cvičenie s našou fyzioterapeutkou Anitou Výbochovou. Pre klientov pripravuje ranné cvičenia, pri ktorých si klienti majú možnosť precvičiť horné aj dolné končatiny, naučia sa cviky na prekrvenie organizmu, správne sedieť, dýchať.

 • Zvolenský spevácky zbor, fotka 1

  Pri príležitosti MDŽ spieval klientom DD a DSS Zvolenský spevácky zbor

  Dňa 06. marca 2009 sme v Domove dôchodcov a DSS Záhonok privítali Zvolenský spevácky zbor, ktorý patrí medzi významné umelecké kolektívy. Jeho vznik sa datuje od roku 1883, teda v roku 2008 oslávil už 125. výročie svojho vzniku.

 • Zasadnutie Výboru klientov, foto 1

  Zasadnutie Výboru klientov

  V mesiaci marec sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie Výboru klientov Domova dôchodcov a DSS Záhonok.

 • Tvorivé dielne v DDaDSS, fotka 1

  Tvorivé dielne v Domove dôchodcov a DSS Záhonok

  Aj v roku 2009 si môžu klienti zariadenia zhotoviť rôzne výrobky v tvorivých dielňach. Toto dnešné stretnutie bolo zamerané na výrobu milých darčekov z farebného papiera pre svojich blízkych.

 • Fašiangové posedenie v obci Breziny, fotka 1

  Fašiangové posedenie v obci Breziny

  Dňa 21. februára 2009 sa v obci Breziny uskutočnilo fašiangové posedenie. Starosta tejto obce, pán Igor Klein na toto posedenie pozval aj bývalých obyvateľov Brezín.

 • Fašiangový večierok v DD a DSS Terany, foto 1

  Fašiangový večierok v Domove dôchodcov a DSS Terany

  Fašiangy sú prechodným obdobím od Troch Kráľov až do popolcovej stredy. Odjakživa predstavovali symbol veselosti a zábavy.

 • Tretí Ples seniorov, fotka 1

  Tretí Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom

  Dňa 29. januára 2009 sa v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom konal v poradí už tretí Ples seniorov, ktorý zorganizoval miestny Domov dôchodcov a DSS. Na toto krásne a kultúrny program bohaté podujatie boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.

 • Filmový klub, fotka 1

  Filmový klub pokračuje aj v tomto roku

  Premietanie filmov vo filmovom klube pokračuje aj v roku 2009. Po vianočných sviatkoch sme našim klientom premietli dokumentárne filmy z misií na Islande, v Kazachstane a v Ugande.

 • V platnosti je nový zákon o sociálnych službách

  Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.