Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Archív aktualít z roku 2011

Archív aktualít z roku 2011

 • Zvolenský spevácky zbor, foto 1

  Zvolenský spevácky zbor doplnil atmosféru Vianoc v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene

  Vianočné sviatky sú tu už o pár dní a slávnostná atmosféra na nás dýcha z každej strany. Vianočná výzdoba, žiarivý vianočný stromček, či vianočné koledy sú neodmysliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov radosti a pokoja.

 • Predvianočné vystúpenia, foto 1

  Predvianočné vystúpenia študentov v DD a DSS Záhonok Zvolen

  Štvrtkové poobedie dňa 15. 12. 2011 bolo v DD a DSS Záhonok, Zvolen veselo. Predvianočnú náladu nám navodili dve zvolenské stredné školy a to: Stredná priemyselná škola dopravná zo Sokolskej ulice a Stredná odborná škola obchodu a služieb z Jabloňovej ulice.

 • Advent DSS Symbia, foto 1

  Advent v Stredisku DSS Symbia

  Každý ho trávime inak, my v Symbii sme v predvianočnom období tiež  nezaháľali. Nie, neupratovali sme, ale inak  a svedomito sme sa pripravovali na príchod Vianoc. Na začiatku adventu sme vyrobili adventné vence – nielen pre nás, ale po jednom sme zaniesli i do Strediska na ul. M.R.Štefánika, do Zvolenskej Slatiny a samozrejme aj na Záhonok.

 • Vianoce v DD a DSS Slatinka, foto 5

  Vianočný čas v DD a DSS Zvolenská Slatina

  Opäť sú tu najkrajšie sviatky roka. Áno je tu čas vianočný, ktorému predchádza čas adventný čas prijímania a odovzdávania....

 • Večierok, foto 1

  Predvianočný večierok v DSS vo Zvolene

  Mesiac december spájame s najkrajšími sviatkami v roku s Vianocami. Počas celého mesiaca december sa snažíme našim klientom pripraviť čo najviac radostí a prekvapení tak, ako by si sami doma vychutnávali toto obdobie.

 • Mikuláš, foto 1

  „Mikuláš na canisterapii“

  Existujú rôzne legendy o Svätom Mikulášovi základom však je, že v pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa. Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba a nezištne pomáhal blížnym. Rozdiel je aj v mene, ktoré má tento dobrodinec: Santa Claus (Severná Amerika), Sinterklaas (Holandsko), Father Christmas (Anglicko), Noel Baba (Turecko), Saint Nicolas (Francúzsko), Pai Natal (Portugalsko) atď. Jedno však majú spoločné: Svätého Mikuláša a samozrejme darčeky.

 • Mikuláš, foto 1

  „Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku“..

  Tak sme si spievali v starej mikulášskej pesničke aj v našom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb „Slatinka“ vo Zvolenskej Slatine.

 • Katarínska zábava, foto 1

  Katarínska zábava v Domove dôchodcov a DSS Žiar nad Hronom

  ,,Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.“

  Niektorým ľuďom sa meno Katarína spája s množstvom pranostík, ktoré sa k nemu viažu. Nášmu Domovu dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene sa meno Katarína spája s krásnym a na kultúrny program bohatým podujatím – Katarínskou zábavou, ktorá sa dňa 24. novembra 2011 uskutočnila v Domove dôchodcov a DSS Žiar nad Hronom.

 • Medzinárodný deň nevidiacich, foto 1

  V Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene sme si pripomenuli Medzinárodný deň nevidiacich

  13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich. Koná sa na počesť Francúza Valentina Haüya, ktorý sa zaujímal o spoločenský a kultúrny život nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 • „Helloweenská párty“ v DSS vo ZV, foto 2

  „Helloweenská párty“ v stredisku DSS vo Zvolene

  Už piaty rok sme si s našimi klientmi pripomenuli „Helloveen“ a to 15.11.2011. Vyzdobili sme si spoločenskú miestnosť, klienti si v rámci arteterapie  pripravili rôzne masky a naša „párty“ sa mohla začať. Okrem spevu, tanca, spomienok, dobrého jedla nám veľkú radosť urobil aj náš bývalý klient, ktorý sa prišiel pozrieť na našu „párty“. Veľa sme sa nasmiali.

 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 1

  Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

  Dňa 8. 11. 2011 klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok 2, Zvolen v rámci dobrých vzťahov a dlhodobej vzájomnej spolupráce navštívili Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

 • Mesiac úcty k starším - foto 5

  Október – „mesiac úcty k starším“

  Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Aj my v stredisku DSS sa snažíme popísať stránky tohto románu, aby bol naďalej pestrý, plný života, lásky a porozumenia.

 • Deň seniora 2011, foto 1

  Deň seniora u nás v DD a DSS Záhonok, Zvolen

  ,,Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska. ˝John Stuart Mill

  1. október vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1990 za Deň seniorov a pri tejto príležitosti za účasti verejnosti, sme aj my  chceli poďakovať našim klientom a prejaviť im úctu a lásku viac, ako inokedy v roku.

 • Mesiac úcty k starším, foto 1

  Mesiac úcty k starším v DD a DSS Zvolenská Slatina

  Čas plynie ako voda, detstvo, dospievanie zrelý vek a je tu jeseň života. Je to nezastaviteľný kolobeh. Človek nedokáže zastaviť prúd času a sú tu vrásky, oddych a čas spomienok.

 • Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 1

  Rozkvitnutý strom v stredisku DSS

  Spojením canisterapii a ART sa nám podarilo vytvoriť krásny rozkvitnutý strom, ktorý nám hneď aj zarodil nádherné jabĺčka. Vzhľadom k telesnému postihnutiu klientov práca na „Rozkvitnutom strome“  bola zdĺhavá, náročná ale výsledok je krásny.

 • Príprava surovín na chutný guláš, foto 1

  „Tradičná rozlúčka s letom v stredisku DSS vo Zvolene“

  Posledné letno-jesenné lúče sme si vychutnali v našom parku (04.10.2011). Ako každý rok sme sa s letom lúčili „guláš párty“.

 • Dobrovoľníctvo, foto 1

  Domov dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen dýcha dobrovoľníctvom aj naďalej

  Dňa 23. septembra 2011 sa konal na celom Slovensku Deň dobrovoľníctva. Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojil aj náš Domov dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene. Počas tohto dňa v čase od 10:00 do 18:00 hodiny sa každý, kto chcel urobiť dobrý skutok, mohol zapojiť do aktivít, ktoré sme mali pripravené. Všetci spoločne sme sa pustili do zametania chodníkov a dvora, hrabania pokosenej trávy, zbierania odpadkov a suchých konárov, upravovania kríkov v areáli DD a DSS Záhonok.

 • Hippoterapia, foto 1

  Pokračujeme v hippoterapii

  Po krátkej prázdninovej pauze pokračujeme v hippoterapii pre klientov strediska Symbia. Pán Martin Sanitrár ako kvalifikovaný hippológ, jeho dva nádherné koníky a naša fyzioterapeutka Zdenka  - to je základná zostava, ktorá sa o hipoterapiu stará.

 • Klaun Pepele, foto 1

  V Symbii bol na návšteve Klaun Pepele

  A veru, bol to dobrý klaun, lebo mal všetko, čo  klaun musí mať – červený nos, smiešny klobúk, dlhánske vyčaptané topánky a bol smiešny....... bol taký smiešny, a robil smiešne veci že nám od smiechu skoro bruchá praskli. Ale zároveň bol aj prívetivý, počúval nás a dovolil nám skúšať rôzne klaunovské triky.

 • Canisterapia, foto 1

  Po prázdninách opäť v stredisku DSS vo Zvolene canisterapia

  Po horúcom lete plnom oddychu, vody, relaxu  v stredisku DSS pokračujeme ďalej v canisterapii s canisterapeutickou skupinou pod vedením p. M.Suju a sociálnej pracovníčky Mgr.I.Čerkalovej.

 • Senior párty, foto 1

  Senior párty vo Zvolenskej Slatine

  Pri príležitosti oslavy mena Mária sa dňa 9. septembra 2011 v Penzióne Zlatý Dukát vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo spoločenské posedenie pod názvom Senior párty.

 • Športové dopoludnie, foto 1

  Športové dopoludnie v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen plné hier a zábavy

  V našom zariadení sme si chceli spríjemniť zamračené a upršané dopoludnie a preto sme sa rozhodli, že si trochu zašportujeme.

 • Dni dobrovoľníctva

  Dni dobrovoľníctva 2011 na Slovensku - ZAPOJTE SA

  Aj v roku 2011 patrí Domov dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene medzi tie organizácie, ktoré sa zapojili do podujatia Dni dobrovoľníctva 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 23. septembra do 24. septembra 2011.

 • Habakuky, foto 1

  Dobšinského rozprávkový svet v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene

  Občianske združenie Habakuky v súčinnosti s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravilo projekt ,,Dobšiniáda – Divadelné predstavenie pre všetkých“, ktorý ma za cieľ priniesť čaro slovenských ľudových rozprávok k ľuďom, ktorí sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôžu osobne zúčastniť Dobšinského rozprávkového sveta na Donovaloch.

 • Annabál, foto 1

  Annabál v DD a DSS Záhonok Zvolen

  Pri príležitosti osláv mena Anna, Hana sa v utorok, 26. júla 2011 sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok Zvolen konalo kultúrno-spoločenské posedenie.

 • Učíme sa kosiť, foto 1

  Učíme sa kosiť

  Nápad kúpiť vretenovú kosačku mi vnukla kolegyňa Evka Hrončová z DSS Doména Žiar nad Hronom. Od nápadu k činom v Symbii nie je dlhá cesta a tak sme dnes dopoludnia mali príjemný praktický seminár pre klientov ktorý sme nazvali „Učíme sa kosiť“.

 • Rozlúčka so šk. rokom, foto 1

  Rozlúčka so školským rokom v stredisku DSS Symbia

  „Bolo to úžasné! Ako sme sa zabavili!“ hovorili sme si všetci.  Pýtate sa po čom sme si to  hovorili .......?  Po skončení našej „Symbiácej“ akcie ku koncu školského roka 2011. Teraz už môže začať prázdninový oddych ;))).

 • Seniori na krídlach, foto 1

  ,,Seniori na krídlach“ v Očovej

  Prvý ročník akcie ,,Seniori na krídlach“ ktorú organizoval Domov seniorov Dolinka v Očovej sa konal dňa 29. júna 2011. Pozvaní boli klienti zo 7 zariadení sociálnych služieb, vrátanie klientov DD a DSS Záhonok Zvolen a klientov strediska DD a DSS zo Zvolenskej Slatiny.

 • Lesná pedagogika, foto 1

  Štvrté stretnutie lesných pedagógov so seniormi

  Štvrté stretnutie lesných pedagógov so seniormi sa konalo dňa 23. júna 2011 a nadviazalo na aktivity svojich kolegov z mája tohto roku. Aj tohto stretnutia sa zúčastnili okrem klientov DD a DSS Záhonok aj klienti jednotlivých stredísk a to DSS Symbia a DSS M. R. Štefánika vo Zvolene.

 • Krása ruží a Čas, ktorý trvá, foto 1

  Krása ruží a Čas, ktorý trvá

  Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok sa dňa 10. júna 2011 zúčastnili deviateho ročníka výstavy pod názvom Krása ruží, ktorá sa konala v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

 • Váľanie mája v Hriňovej, foto 1

  Váľanie mája v Domove dôchodcov a DSS Hriňová

  Klienti DD a DSS Záhonok, Zvolen spolu s klientmi zo strediska DSS M.R. Štefánika, Zvolen a DD a DSS zo strediska Slatinka prijali  pozvanie od DD a DSS Hriňová a dňa 02. 06. 2011 sa vo výbornej nálade vybrali na Hriňovský majáles.

 • Slnko svieti pre všetkých, foto 1

  Slnko svietilo pre všetkých

  Detva, 19.  máj  2011,  zimný štadión………Danko, Lucka, Ivan, Janka, Martinka, Marcela, Dada a Inga.  Sme veselá a na “všetko” odhodlaná skupinka, ktorá prichádza z DSS Symbia vo Zvolene, aby podporila dobrú vec - boj proti rakovine. Ako? Odpoveď na túto otázku nám hneď z príchodu dávajú zamestnankyne  Centra voľného času v Detve, ktoré túto akciu organizuje.

 • Zlučovanie sociálnych zariadení k 1. máju 2011

  Na základe uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 sa DD a DSS Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, rozpočtová organizácia BBSK stala právnou  nástupnickou organizáciou pre ďalšie tri sociálnej zariadenia.

 • Detský folklórny súbor Zornička, foto 1

  Návrat do mladosti prostredníctvom vystúpenia Detského folklórneho súboru železničiarov Zornička

  Dňa 20. mája 2011 vystúpil v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene Detský folklórny súbor železničiarov Zornička. Tohto krásneho a milého vystúpenia sa zúčastnili aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.

 • Školenie zamestnancov, foto 1

  Školenie zamestnankýň s pracovníčkou z Únie pre nevidiacich a slabozrakých

  Dňa 18. 05. 2011 sa konalo pokračovanie interného seminárneho školenia zamerané na „Praktický nácvik sprievodcovských techník pri ochoreniach zrakového postihnutia“, ktoré nám zabezpečila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica. Praktický nácvik viedla rehabilitačná inštruktorka pre zrakovo postihnutých pani Dana Hudecová.

 • Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 1

  Dopoludnie prežité s lesnými pedagógmi (prvá spoločná akcia zlúčených zariadení sociálnych služieb vo Zvolene)

  Klientov DD a DSS Zvolen navštívili dňa 10. 05. 2011 účastníci kurzu lesnej pedagogiky v rámci projektu ,,Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti a udržanie pracovných miest v lesnom hospodárstve“, ktorý je pod záštitou Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 1

  Vystúpenie detí z Materskej školy vo Zvolene k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom

  Veľkonočné sviatky sú už predo dvermi a pri tejto príležitosti nás svojim programom prišli dňa 20. apríla 2011 potešiť deti z Materskej školy na ulici Ľ. Fullu vo Zvolene.

 • Bienska dolina, foto 1

  Výlet do Bienskej doliny

  Na pozvanie Technickej Univerzity vo Zvolene – Vysokoškolského Lesníckeho podniku sme dňa 19. 04. 2011 navštívili Biensku dolinu. Tento celodenný výlet naši klienti DDaDSS už absolvovali pred dvoma rokmi a preto sa naň veľmi tešili aj dnes.

 • Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 1

  Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene

  Vo Zvolene sa konal už piaty ročník celoslovenskej akcie pre deti, mládež a širokú verejnosť, ktorá nadväzuje na tradíciu apríl mesiac lesov - Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2011.

 • Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 1

  Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen navštívili nafukovaciu maketu hrubého čreva

  Dátum 07. apríl sa už niekoľko rokov oslavuje ako Svetový deň zdravia. Včera, 07. apríla 2011 sa v meste Zvolen začala akcia pod názvom Črevotour, ktorej sa zúčastnili aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.

 • Jarné upratovanie, fotka 1

  Jarné upratovanie okolia Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

  Vo štvrtok, 31. marca 2011 nám slniečko ukázalo svoje prvé neisté lúče a to bol čas, ktorý sme využili na zorganizovanie jarného upratovania okolia Domova dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene.

 • Školenie zamestnancov, foto 1

  Školenie zamestnancov s pracovníčkou z Únie pre nevidiacich a slabozrakých

  Dňa 23. 03. 2011 sa konalo interné úvodné seminárne školenie zamerané na „Problematiku zrakového postihnutia, spojené s nácvikom pohybovania sa a orientácie v priestore“, ktoré nám zabezpečila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Banská Bystrica. Prednášku viedla rehabilitačná inštruktorka pre zrakovo postihnutých pani Dana Hudecová.

 • Výroba veľkonočných pozdravov, foto 1

  Výroba veľkonočných pozdravov v tvorivých dielňach

  Veľkonočné sviatky sú to už čoskoro a spolu s našimi klientmi sme sa rozhodli, že si v tvorivých dielňach Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen dňa 21. marca 2011 vlastnoručne vyrobíme veľkonočné pozdravy a vyzdobíme veľkonočné vajíčka.

 • Oslava MDŽ, foto 1

  Oslava Medzinárodného dňa žien v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien nás svojim nezameniteľným spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 08. marca 2011 potešiť deti z Materskej školy Hviezdička zo Zvolena.

 • Spevácky krúžok, fotka 1

  V Domove dôchodcov a DSS Záhonok vznikol spevácky krúžok pod názvom Záhonok

  Ide pieseň dokola, okolo stola...
  Asi každý z nás pozná slová tejto známej ľudovej piesne. V našom domove sme si úvodné slová tejto piesne zvolili ako začiatok založenia speváckeho krúžku, ktorého prvé stretnutie sa uskutočnilo v utorok, 01. marca 2011.

 • Kvalita rehabilitácie, fotka 1

  V Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen sa zvýšila kvalita poskytovania služieb na úseku rehabilitácie

  Dňa 04. februára bol po odbornom zaškolení RNDr. Jánom Braunom z firmy Trade HaS, s. r. o. Bratislava spustený do prevádzky prenosný diagnosticko-elektroterapeutický prístroj Rebox physio.

 • Ples seniorov, fotka 2

  Piaty ročník kultúrno-spoločenského podujatia Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom

  Dňa 02. februára 2011 sa v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom konal v poradí už piaty ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Ples seniorov, ktorý zorganizoval miestny Domov dôchodcov a DSS.