Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Archív aktualít z roku 2017

Archív aktualít z roku 2017

 • Štedrý večer na Záhonku

  Dňa 24. decembra sa v DDaDSS Záhonok zišli klienti pod vianočnou jedličkou a pod vedením p. Ponickej si pripravili pestrý vianočný program pre tých, ktorí na sviatky ostali v domove.

 • Vianočná pošta pre seniorov

  So slovom Vianoce sa spája radosť.

 • Predvianočný program v Slatinke

  Tak ako posledné rôčky, tak aj tento rok nás opäť navštívili študenti Gymnázia Detva.

 • Zvolenský spevácky zbor na Záhonku

  Na deň 14.12.2017 sme sa v DDaDSS Záhonok na posledné vystúpenie pred Vianocami veľmi tešili.

 • Predvianočné predstavenia detí na Záhonku

  Sviečky na adventnom venci sú už z polovice zapálené a v DD a DSS Záhonok naberá vianočná nálada na obrátkach.

 • SOŠ Drevárska oslávila 95 rokov

  Dňa 8.12. 2017 sme sa s klientmi z DD a DSS Záhonok vybrali na Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene, kde sa pri príležitosti oslavy 95. výročia školy konali Dni otvorených dverí, sprevádzané obľúbenou tradičnou výstavou ručne robených výrobkov, známou ako „Javor“.

 • Predvianočná atmosféra na Záhonku

  Vonku nám napadla biela prikrývka a na adventnom venci už svieti prvá sviečka, čo naznačuje, že vianočné sviatky už pomaly klopú na dvere.

 • Mikuláš v Slatinke

  Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda a my sme v našom stredisku „Slatinka“ privítali 6. decembra Mikuláša.

 • Hudobný koncert na Záhonku

  Dňa 28.11. 2017 zavítali do DD a DSS Záhonok hudobní pedagógovia p. MgA. art. Andrej Baran a p. doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD., tiež známi ako Slavonic duo.

 • Októbrové vystúpenie detí zo Špeciálnej základnej školy

  Dňa 26.10. 2017 čakalo na klientov v DD a DSS Záhonok ďalšie kultúrne prekvapenie.

 • Koncert na Záhonku pod záštitou predsedu BBSK

  Október – mesiac úcty k starším sa pomaly chýli ku koncu a pre našich klientov
  v DD a DSS Záhonok sme pripravili ešte niekoľko veľkolepých prekvapení.

 • Oslava Mesiaca úcty k starším v Slatinke

  Dňa 24.10.2017 prišli pozdraviť žiaci I. ročníka Základnej školy Terézie Vansovej prijímateľov sociálnej služby Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb „Slatinka“vo Zvolenskej Slatine pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

 • Beseda o minerálnych prameňoch

  Dňa 10.10.2017 sme u nás v DDaDSS na Záhonku v spoločenskej miestnosti privítali milú návštevu Mgr. Zuzanu Mackovú, zamestnankyňu knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene.

 • Branno-športový deň na Pustom hrade

  Dňa 22. septembra 2017 sa zamestnanci všetkých štyroch zariadení sociálnych služieb zúčastnili výstupu na Pustý hrad.

 • Týždeň dobrovoľníctva v DDaDSS Záhonok

  Dňa 20.9.2017 sa DDaDSS zapojil do akcie ,,Týždeň dobrovoľníctva.“

 • Výlet do Ekomy v Sekierskej doline

  Hoci dňa 12.9.2017 nás počasím prekvapil upršaný deň, nezľakli sme sa a vybrali sme sa s našimi klientmi z DDaDSS Záhonok na plánovaný výlet do Ekomy Dolinka v Sekierskej doline.

 • Návšteva Légiovlaku vo Zvolene

  Pri príležitosti vzácnej historickej expozície Československej obce legionárskej, ktorá vo forme Légiovlaku zavítala do Zvolena, sa klientky zariadenia dňa 7.9.2017 zúčastnili uvedenej prehliadky.

 • Zúčastňujeme sa týždňa dobrovoľníctva

  Ani tento rok si naše zariadenie DD a DSS Záhonok vo Zvolene nenechá ujsť účasť na Týždni dobrovoľníctva.

 • Beseda o letných zvykoch a tradíciách

   

  Dňa 20.6.2017 sme u nás v našom zariadení DDaDSS na Záhonku privítali sl. Zuzanu Mackovú z Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene, ktorá si pre našich klientov pripravila besedu pod názvom ,,Leto v ľudových zvykoch, tradíciách a obradoch“.

 • Letné športovanie na Záhonku

  Prvý júnový týždeň je tu a priniesol so sebou príjemné slnečné počasie, ktoré sme si v DD a DSS Záhonok nemohli nechať ujsť.

 • Beseda o zdravej výžive na Záhonku

  Dňa 7.6. 2017 sa u nás v DD a DSS Záhonok uskutočnila beseda s p. Martinom Zauškom – odborníkom v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy.

 • Oslávili sme 30 rokov!

  Dňa 30.5.2017 sa pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen uskutočnila v našom zariadení krásna spoločenská akcia, bohatá na zaujímavý kultúrny program.

 • Oslava Dňa matiek v DDaDSS Záhonok

  Dňa 18.5.2017 nás v krásny slnečný deň prišli potešiť žiaci Špeciálnej základnej školy so svojím programom, ktorý si pripravili špeciálne pre nás ku dňu Matiek.

 • Súťažili sme v Braillovom písme

  Každé dva roky organizuje Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska celoštátnu súťaž v Braillovom písme.

 • Deň matiek v stredisku Slatinka

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám, mamkám, mamičkám, starým mamám, proste tým našim najdrahším, bez ktorých by sme tu neboli.

 • Májový koncert na Záhonku

  Máj – Mesiac lásky v DDaDSS Záhonok začal prekrásnym koncertom, ktorý pre našich klientov pripravil Zvolenský spevácky zbor.

 • Lesnícke dni 2017

  Veľkonočné sviatky utiekli ako voda a prvé aprílové hrejivé slnečné dni vystriedalo prudké ochladenie.

 • Beseda s p. Annou Farbiakovou o Veľkej Noci

  Dňa 12.4.2017 nás poctila svojou návštevou p. Anna Farbiaková, dlhoročná zamestnankyňa Knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene.

 • Folklórne vystúpenie Huncútik na Záhonku

  Začiatok marca je spájaný s oslavou a uctievaním si žien na celom svete.

 • Oslava MDŽ v Slatinke

  Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári 8. marec je mimoriadne populárny a obľúbený sviatok, ktorým sa pripomína výnimočnosť žien.

 • Fašiangové posedenie na Záhonku

  Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Dňa 21.2.2017 sa u nás v DDaDSS na Záhonku konalo fašiangové posedenie.

 • Fašiangové posedenie v stredisku Slatinka

  Ako je nám známe, obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu nazývame fašiangovým obdobím.

 • Vianočný koncert na Záhonku

  Sviatky už stoja na prahu dverí a vianočná nálada koluje vo vzduchu.