Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Kytica k 80. narodeninám
    Kytica k 80. narodeninám
  • Kytica k 95. narodeninám
    Kytica k 95. narodeninám
  • Kytica k 90. narodeninám
    Kytica k 90. narodeninám

Augustové životné jubileá

V DD a DSS na Záhonku sme oslávili dožitie sa ďalších troch krásnych životných jubileí našich klientov. Pri tejto príležitosti sociálni pracovníci spolu s pani riaditeľkou navštívili oslávencov a potešili ich pestrou kyticou.

 

p. Lýdii k 80. narodeninám

 

p. Zuzane k 95. narodeninám

 

p. Ľudmile k 90. narodeninám

 

 

Pridal/a dňa 25.8.2020 – Mgr. Marián Petrík