Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Koledy a spev
  Koledy a spev
 • Detská folklórna skupina Ragačinka
  Detská folklórna skupina Ragačinka
 • Klienti
  Klienti
 • Tancovačka pri živej hudbe
  Tancovačka pri živej hudbe
 • Malé pohostenie pre klientov
  Malé pohostenie pre klientov
 • Deti mysleli na všetkých
  Deti mysleli na všetkých

Autobus dobrej vôle na Záhonku

Adventný čas už je tu a ako lepšie toto predvianočné obdobie začať, než rozdávaním úsmevu a hlásaním radostnej zvesti. Matica slovenská v spolupráci
s deťmi zo základnej a materskej školy v obci Hrušov už niekoľko rokov organizuje humanitárny projekt pod názvom „Autobus dobrej vôle“, na ktorom deti cestujú po Slovensku s úmyslom potešiť ľudí v zariadeniach sociálnych služieb. V prvé decembrové popoludnie si autobus urobil zastávku aj v našom zariadení DD a DSS na Záhonku, kde si deti z hrušovskej folklórnej skupiny Ragačinka prichystali pre našich klientov predvianočný program so živou hudbou. Talentovaní žiaci v krojoch okrem tanca a spevu ponúkli klientom malé sladké pohostenie, ktorému nedokázali odolať. Nezabudli ani na klientov odkázaných na lôžko, ktorým prišli osobne zavinšovať do izby. Srdečne ďakujeme deťom, pedagógom a organizátorom tohto projektu za prekrásny program a radosť, ktorou našich klientov obdarovali.

 

 

Pridal/a dňa 4.12. 2018 – Mgr. Marián Petrík