Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Prezentácia
    Prezentácia
  • Prijímatelia na besede
    Prijímatelia na besede

Beseda k Svetovému dňu zdravia v Slatinke

Dňa 06.04.2023 sme si s prijímateľmi sociálnych služieb v dopoludňajších hodinách pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla. Témou bola „Bezpečnosť nemocníc a zdravotných zariadení v núdzových situáciách“. Prijímatelia sa zapojili do besedy a strávili pekné dopoludnie. Pri príležitosti blížiacich sa  veľkonočných sviatkov taktiež sme si pripomenuli význam Zeleného štvrtku a Veľkého piatku.

 

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 11.4. 2023 – Mgr. Marián Petrík