Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Zuzana Macková
    Zuzana Macková
  • Klienti foto 1
    Klienti foto 1
  • Klienti foto 2
    Klienti foto 2

Beseda v spolupráci s knižnicou Ľ. Štúra

Dňa 21.6.2018 sa uskutočnila na pôde DDaDSS Záhonok vo Zvolene beseda s sl. Zuzanou Mackovou z Krajskej knižnice Ľ. Štúra na tému: 100. výročie založenia prvej ČSR. Prednášajúca sa snažila urobiť prezentáciu zaujímavou a pútavou. Okrem politickej témy spomenula aj kultúru, módu a spisovateľov. Prostredníctvom projektoru si klienti mohli zvizualizovať počuté slovo. Ďakujeme pekne za zaujímavé fakty a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

 

 

Pridala dňa 21.6.2018- Mgr. Mázorová Slavka