Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Spoločné foto odpredu
  Spoločné foto odpredu
 • Nástup pred zahájením programu
  Nástup pred zahájením programu
 • Pani riaditeľka spolu so starostom obce Lieskovec
  Pani riaditeľka spolu so starostom obce Lieskovec
 • Príhovor pani riaditeľky
  Príhovor pani riaditeľky
 • Spoločné foto odzadu
  Spoločné foto odzadu
 • Nasadzovanie ochranných masiek
  Nasadzovanie ochranných masiek
 • Spoločné riešenie vedomostného kvízu
  Spoločné riešenie vedomostného kvízu
 • Hlavolam s Hula-hop
  Hlavolam s Hula-hop
 • Hod šípkami na terč
  Hod šípkami na terč
 • Spolupráca pri prvej pomoci
  Spolupráca pri prvej pomoci
 • Streľba zo vzduchovky na cieľ
  Streľba zo vzduchovky na cieľ
 • Tímový prechod po papieri
  Tímový prechod po papieri
 • Malá rozcvička
  Malá rozcvička
 • Len tak rekreačne
  Len tak rekreačne
 • Víťazný tím
  Víťazný tím
 • Druhý víťazný tím
  Druhý víťazný tím
 • Tretí víťazný tím
  Tretí víťazný tím
 • Štvrtý víťazný tím
  Štvrtý víťazný tím

Branno-športový deň 2024 v Lieskovci

Dňa 7.6.2024 sa v Športovom areáli obce Lieskovec uskutočnil branno- športový deň zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb Záhonok. Uvedeného  podujatia sa zúčastnili aj všetky úseky Zariadenia sociálnych služieb Záhonok a to:  úsek Symbia, Zvolen; úsek Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina a úsek M.R. Štefánika 3385/51, Zvolen.  Podujatie otvorila p. riaditeľka ZSS Záhonok PhDr. M. Machayová spolu so starostom obce Lieskovec p.Michalom Turayom a spoločne zapriali súťažiacim veľa športových úspechov.

 

Ďalej sa prešlo k samotnému súťaženiu. Zamestnanci súťažili v štvorčlenných družstvách v týchto disciplínach: 1.hod granátom na cieľ, 2.vedomostný kvíz, 3.streľba, 4.prvá pomoc, 5.šípky na terč, 6.ochranná maska, 7.spoločne vpred, 8.hula hop a posledná disciplína 9.cez tunel a po papieri.

 

Po ukončení jednotlivých disciplín boli vyhlásené nasledovné výsledky: 1. miesto získal úsek  Symbia, Zvolen, 2. miesto patrilo úseku Zvolenská Slatina, 3. miesto obdržal úsek M.R.Š a na 4.poslednom mieste sa umiestnilo družstvo ZSS Záhonok, Zvolen. Výherné ceny predali  športovcom spolu p. riaditeľka ZSS Záhonok PhDr. M. Machayová a vedúca úseku Symbia, Zvolen PaedDr. J. Izraelová.

 

Čo dodať...Sláva víťazom, česť porazeným! Veď išlo predovšetkým o zábavu.  Počasie nám prialo a počas tohto dňa sa zamestnanci mali možnosť občerstviť kotlíkovým guľášom, jaterničkou, či klobáskou. Po skončení oficiálnej časti si ešte zamestnanci individuálne zahrali stolný tenis, badminton, alebo vyskúšali cvičebné stroje na vonkajšom ihrisku, ktoré sa nachádzalo priamo v športovom areáli. Tento deň dopadol na jednotku s hviezdičkou. Domov sme odchádzali všetci spokojní. Tešíme sa opäť o rok!

 

 

Pridala dňa 12.6.2024 - Mgr. Slavka Mázorová