Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Prednáška BOZP
  Prednáška BOZP
 • Cesta lesom
  Cesta lesom
 • Prichádzame k hradu
  Prichádzame k hradu
 • Prednáška s p. Ing. L. Liptákovou
  Prednáška s p. Ing. L. Liptákovou
 • Výklad s p. PhDr. J. Beljakom, PhD.
  Výklad s p. PhDr. J. Beljakom, PhD.
 • Dolný hrad
  Dolný hrad
 • Čas na guláš
  Čas na guláš

Branno-športový deň na hradnom nádvorí

Dňa 10. júna 2022 sa zamestnanci DD a DSS Záhonok a jeho stredísk po piatich rokoch opäť zúčastnili výstupu na Pustý hrad. Cesta lesom bola nenáročná a pokojná. S dobrou náladou sme všetci prišli k hlavnej bráne Pustého hradu.

 

Na hradnom amfiteátri sme si pozorne vypočuli prednášku bezpečnostnej techničky p. Ing. Lenky Liptákovej o BOZP, v rámci ktorej bolo vysvetlené použitie hasiacich prístrojov. Zároveň bol zhodnotený nácvik evakuácie, ktorý prebehol v každom našom zariadení.

 

Po skončení prednášky nasledoval výklad o histórii Pustého hradu v sprievode vedúceho výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene pána PhDr. Jána Beljaka, PhD. Vedeli ste, že Pustý hrad je jedným z najstarších a svojou rozlohou najväčším hradom v strednej Európe?

 

Branno-športový deň sme zakončili pri dolnej časti hradu, kde už na nás čakali guláš a maková štrúdľa.

 

 

Pridal/a dňa 20.6. 2022 – Mgr. Marián Petrík