Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Čaro Vianoc, fotka 1
  Čaro Vianoc, fotka 1
 • Čaro Vianoc, fotka 2
  Čaro Vianoc, fotka 2
 • Čaro Vianoc, fotka 3
  Čaro Vianoc, fotka 3
 • Čaro Vianoc, fotka 4
  Čaro Vianoc, fotka 4

Čaro Vianoc

Mrazivá noc sa jagá iskrami,
to sneh sa takto krásne trblieta.
rovnako ako hviezdy nad nami,
tie tajomné bludičky nášho života...

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nebola ničím výnimočným ani u klientov v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.
Prípravu na vianoce si klienti zariadenia spríjemnili výzdobou svojich príbytkov, či výrobou vianočných pohľadníc pre najbližších. Počas sviatkov nás svojim kultúrnym programom potešili deti z Materskej škôlky zo Zvolena, detský folklórny súbor Matičiarik, ako aj Cirkevný spevácky zbor zo Zvolena.
Na štedrý večer si klienti zariadenia pripravili sviatočný program. Spoločne s riaditeľkou a zamestnancami Domova dôchodcov a DSS Záhonok si zaspievali vianočné piesne.
Predseda výboru obyvateľov pán Ing. Košikár poďakoval v mene všetkých klientov riaditeľke zariadenia Mgr. Márii Machayovej a všetkým zamestnancom za poskytovanie starostlivosti, zveľaďovanie prostredia, kultúrnu činnosť, ako aj za prípravu bohatého stola na štedrú večeru.
Po prípitku spojenom so želaním príjemného prežitia vianočných sviatkov si všetci klienti zasadli k štedrovečernému stolu tak, ako jedná veľká rodina.

 

Pridal dňa 30. decembra 2008 - editor