Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

Odkaz na centrálny register zmlúv od 31.03.2022:

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr od 31.03.2022

 

Odkaz na centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr do 30.03.2022

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti BBSK

 

Odkaz na centrálny register od 01.01.2018 pre zverejňovanie objednávok a faktúr:

https://zverejnovanie-ovzp.bbsk.sk/00648515/