Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Členská schôdza, fotka 1
    Členská schôdza, fotka 1
  • Členská schôdza, fotka 2
    Členská schôdza, fotka 2

Členská schôdza v Domove dôchodcov a DSS Záhonok

Dňa 31. 08. 2010 sa v DD a DSS Záhonok uskutočnila členská schôdza klientov. Riaditeľka zariadenia PhDr. Mária Machayová prítomných klientov informovala o zmenách Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 01. septembra 2010. Zmena v platení úhrad v zmysle VZN č. 11/2009 za poskytované služby od 01. 09. 2010 sa zvýši o režijné náklady na prípravu stravy, ktoré predstavujú 15 % stravnej jednotky. Úhrada pre klientov predstavuje zvýšenie cca 12 € za mesiac.
Klienti prijali túto informáciu s porozumením. V diskusii, ktorá bola bohatá na podnety sa klienti zamerali na dodržiavanie domáceho poriadku DD a DSS, na šetrenie energiami, na pripravované programy a akcie v II. polroku 2010.

 

Pridal dňa 7. septembra 2010 - editor