Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Na terase
  Na terase
 • Počúvanie spevu
  Počúvanie spevu
 • Talentovaný heligonkár
  Talentovaný heligonkár
 • Potlesk
  Potlesk
 • Ručne robené ozdoby
  Ručne robené ozdoby
 • Spločné foto
  Spločné foto

Ďalšie prekvapenie na terase DD a DSS Záhonok

Dňa 25. februára prišli našich klientov opäť pozdraviť žiaci zo ZŠ J. Alexho. Namiesto transparentov s povzbudivými slovami si tento raz nacvičili niekoľko známych ľudových piesní, ktoré naši klienti poznali natoľko dobre, že sa s chuťou zapojili do spoločného spevu. Nechýbal ani hudobný doprovod v podaní mladého talentovaného chlapca hrajúceho na akordeóne. Ako poďakovanie darovala žiakom pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová košík s ovocím a sladkosťami.

 

 

 

V mene našich klientov DD a DSS Zvolen-Záhonok

sa chceme srdečne poďakovať žiakom a pedagógom ZŠ J. Alexyho

za potešujúce dopoludnie a ozdoby, ktoré ste pre klientov pripravili.

 

ĎAKUJEME!

 

 

 

 

Pridal/a dňa 28.2. 2022 – Mgr. Marián Petrík