Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Deň matiek, fotka 1
  Deň matiek, fotka 1
 • Deň matiek, fotka 2
  Deň matiek, fotka 2
 • Deň matiek, fotka 3
  Deň matiek, fotka 3
 • Deň matiek, fotka 4
  Deň matiek, fotka 4

Deň matiek v DD a DSS Záhonok

Pri príležitosti Dňa matiek nás svojim nezameniteľným spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 10. mája 2010 potešiť deti z Materskej školy Hviezdička vo Zvolene. Na záver svojho vystúpenia našim klientom rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky z papiera.

 

Pridal dňa 17 . mája 2010 - editor