Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Z lásky našim mamičkám
  Z lásky našim mamičkám
 • Žiaci ŠZŠ
  Žiaci ŠZŠ
 • Hudobno-tanečné kreácie
  Hudobno-tanečné kreácie
 • Klienti
  Klienti
 • Ručne robené darčeky
  Ručne robené darčeky

Deň matiek v DDaDSS na Záhonku

Druhú májovú nedeľu si už tradične pripomíname krásny a nežný sviatok Deň matiek. Mamy nám dali život, vďačíme im za veľa. Aj u nás v DDaDSS na Záhonku sme si dňa 17.5.2018 uctili naše klientky - mamy a staré mamy. Žiaci Špeciálnej základnej školy vo Zvolene navštívili naše zariadenie s prekrásnym programom. V ľudových krojoch oblečené dievčatá potešili oči všetkých prítomných. Detský zvučný hlas sa rozliehal po hale a rezonoval ešte dlho v našich ušiach a mysliach. Piesne aj recitované slovo nás nenechali chladnými. Celé vystúpenie bolo veľmi dojímavé. Veľká vďaka patrí pedagogickému vedeniu Špeciálnej základnej školy, že dokázali pripraviť tak pekný a zaujímavý program, z ktorého bolo cítiť lásku.

 

 

Pridala dňa 17.5.2018- Mgr. Mázorová Slavka