Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Foto 1
    Foto 1
  • Foto 2
    Foto 2

Deň matiek v stredisku Slatinka

Druhá májová nedeľa býva venovaná všetkým matkám a starým mamám. V našom stredisku DD a DSS Slatinka sme tento sviatok oslávili 10.mája príjemným posedením spoločenskej miestnosti, kde sme si všetci spoločne zaspievali ľudové piesne. Každá matka bola obdarovaná peknou kvetinkou.

 

 

Jej pohladenie i jej úsmev, i jej vráska,


sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.


Mama je láska. Lebo aj Boh je láska.


Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

 

Milan Rúfus

 

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 20.5.2021 – Mgr. Marián Petrík