Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Zábava v plnom prúde
  Zábava v plnom prúde
 • Primátorka p. Ing. Lenka Balkovičová
  Primátorka p. Ing. Lenka Balkovičová
 • Naši klienti
  Naši klienti
 • Aj my sme si zatancovali
  Aj my sme si zatancovali
 • Výhra v tombole
  Výhra v tombole

Deň Seniora

Dňa 24.10.2018 sme sa zúčastnili stretnutia, ktoré sa nieslo v duchu Mesiaca úcty k starším. Akcia sa konala na sídlisku Zvolen-Západ. Teno Deň Seniora sa koná kažodoročne v priestoroch základnej školy. Podujatie organizovalo mesto Zvolen. Zúčastnili sa ho dôchodcovia z nášho zariadenia DDaDSS Záhonok. Jeho súčasťou bolo pohostenie. Počas zábavy sa konala aj tombola a klienti si odniesli domov dokonca aj jednu výhernú cenu. Nakoniec si zatancovali a zaspievali pri živej hudbe. Po sladkom dezerte sme sa vracali autobusom domov veselí a spokojní. Ďakujeme mestu Zvolen za pozvanie.

 

 

Pridala dňa 25.10.2018- Mgr. Mázorová Slavka