Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Deň seniora BBSK, fotka 1
  Deň seniora BBSK, fotka 1
 • Deň seniora BBSK, fotka 2
  Deň seniora BBSK, fotka 2
 • Deň seniora BBSK, fotka 3
  Deň seniora BBSK, fotka 3
 • Deň seniora BBSK, fotka 4
  Deň seniora BBSK, fotka 4
 • Deň seniora BBSK, fotka 5
  Deň seniora BBSK, fotka 5
 • Deň seniora BBSK, fotka 6
  Deň seniora BBSK, fotka 6

Deň seniora BBSK

Dňa 17. októbra 2007 sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňa seniora BBSK v priestoroch DD a DSS Záhonok Zvolen uskutočnilo pre našich obyvateľov spoločenské posedenie s kultúrnym programom.
V dopoludňajších hodinách prebiehali jednotlivé súťažné disciplíny, ktorými boli lúštenie krížoviek, kartová hra sedma, pečenie a zdobenie perníkov, regionálna zvyklosť, ktorou bolo pečenie štrúdle, jesenné aranžovanie, ručné práce a ľahká športová aktivita, medzi ktorú sme zaradili hádzanie loptičkou do basketbalového koša, zhadzovanie kolkov, hádzanie loptičiek na bodový terč.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo kultúrne posedenie, na ktorom vystúpili detí z materskej škôlky zo Zvolena, ochotníci z Klubu dôchodcov zo Zvolenskej Slatiny a študenti zo Strednej združenej školy drevárskej vo Zvolene, ktorí našim obyvateľom zarecitovali, zaspievali a zahrali na hudobných nástrojoch.
Táto príjemná atmosféra celého dňa bola pre našich obyvateľov príjemným zážitkom a obohatením, spestrením ich života v našom Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene.
Toto podujatie bolo za prítomnosti pozvaných hostí, medzi ktorých patrili zástupcovia BBSK, odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, v zastúpení Mgr. Bc. Lívie Kosťovej, Bc. Jozefa Jancuru a Ing. Evy Leckej, zástupkyni odboru vzdelávania a ľudských zdrojov Mgr. Eriky Olšiakovej. Pozvanie prijali aj starostovia z obcí Breziny, Lieskovec, Vígľaš, Očová, Pliešovce, Dobrá Niva a zástupca volebného obvodu zo Sekiera, Ing. Peter Drozdík.

 

Pridal dňa 31. októbra 2007 - editor