Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Humor nechýbal
  Humor nechýbal
 • V lese
  V lese
 • Hlavní aktéri
  Hlavní aktéri
 • Klienti
  Klienti
 • Smiešne scénky
  Smiešne scénky
 • V akcii
  V akcii

Divadelné predstavenie ,,O hlúpej žene“ u nás v DDaDSS Záhonok Zvolen

Dňa 20.6.2014 k nám zavítalo divadlo Portál z Prešova, aby nás potešilo svojím zaujímavým vystúpením. Klienti sa veľmi tešili a s nadšením očakávali, kedy prídu. Osoby a obsadenie sa niesli vo veselom duchu, nakoľko predstavenie malo názov ,,O hlúpej žene“ a veľa z nás túto rozprávku, či príbeh  poznalo. Celý dej bol humorne ladený, poprepletaný hrou na gitaru a peknými pesničkami. Príbeh dvoch manželov, kedy má muž starosti s nie veľmi  múdrou ženou je všetkým dobre známy. Krásne pestrofarebné kulisy lákali oko diváka. Klienti sa schuti zasmiali, zatlieskali a odnášali si so sebou  bohatý kultúrny zážitok. Boli vďační, keďže viacerých už nohy neposlúchajú, že divadlo bolo tak ochotné a prišlo za nimi. Ďakujeme ešte raz účinkujúcim.

 

Pridala dňa 20.06.2014- Mgr. Mázorová Slavka