Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Zlatá rybka
  Zlatá rybka
 • Klieti
  Klieti
 • Divadelníci
  Divadelníci
 • Hudobný doprovod
  Hudobný doprovod

Divadelné predstavenie O zlatej rybke na Záhonku

 

Dňa 4.3.2020 k nám do zariadenia zavítalo divadlo Portál z Prešova s divadelným predstavením novodobej adaptácie rozprávky A.S.Puškina s názvom ,,O zlatej rybke.“ Klienti zaujato sledovali a boli nadšení z príbehu, ktorí poznajú so svojich detských čias. Humorné podanie tohto umeleckého dielka nenechalo nikoho z nás chladným. Divadelníci oblečení v pestrofarebných kostýmoch podali výborné herecké výkony a rozveselili všetkých zúčastnených. Ďakujeme hercom z Divadla Portál za milé spestrenie dopoludnia. Tešíme sa niekedy opäť nabudúce.


Pridala dňa 05.04.2020- Mgr. Mázorová Slavka