Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Divadelné predstavenie u nás
  Divadelné predstavenie u nás
 • Herci z divadla Portál Prešov
  Herci z divadla Portál Prešov
 • Obecenstvo 1
  Obecenstvo 1
 • Nechýbala interakcia s publikom
  Nechýbala interakcia s publikom
 • Obecenstvo 2
  Obecenstvo 2
 • Trochu hudby v rámci hry
  Trochu hudby v rámci hry

Divadlo Portál na Záhonku

Dňa 25.1.2023 nám chladný januárový deň v DDaDSS na Záhonku spríjemnilo veľmi veselé vystúpenie hercov  divadla Portál z Prešova. Klientov zaujali najmä pestrofarebné kostýmy a kulisy, ako aj javiskový výkon protagonistov, ktorí vniesli do predstavenia s názvom ,,O hlúpom Janovi“ humor, iróniu, tradičný prejav aj prvky moderna. Veľmi dobre hodnotíme aj spoluprácu s publikom, či vtipnú improvizáciu počas predstavenia, ktorá umocnila a zvýraznila kultúrny zážitok. Klienti sa usmievali a tlieskali. Z dnešného programu si odniesli nielen dobrý pocit, ale aj ponaučenie, ktoré z príbehu vyplývalo. Ďakujeme hercom za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa opäť nabudúce.

 

 

Pridal/a dňa 25.1.2023 – Mázorová Slavka