Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Dni dobrovoľníctva
    Dni dobrovoľníctva

Dni dobrovoľníctva 2011 na Slovensku - ZAPOJTE SA

Aj v roku 2011 patrí Domov dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene medzi tie organizácie, ktoré sa zapojili do podujatia Dni dobrovoľníctva 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 23. septembra do 24. septembra 2011.
V tieto dni v čase od 10:00 do 18:00 hodiny sa každý z Vás môže zapojiť do aktivít, ktoré máme pripravené. V prípade priaznivého počasia sa budú zametať chodníky a dvor, hrabať opadané suché lístie, zbierať odpadky a suché konáre, upravovať kríky v areáli DD a DSS Záhonok, čistiť detské ihrisko, ktoré patrí mestu Zvolen a nachádza sa v blízkosti nášho zariadenia. V prípade nepriaznivého počasia budeme triediť knihy v spoločenskej miestnosti, knižnici a sprevádzať klientov pri záujmových aktivitách. Ak máte chuť, čas a chcete urobiť dobrý skutok, príďte k nám a my Vám dáme možnosť, ako tento dobrý skutok uskutočniť.


Pridal dňa 25. augusta 2011 - editor