Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Dobrovoľníctvo, foto 1
  Dobrovoľníctvo, foto 1
 • Dobrovoľníctvo, foto 2
  Dobrovoľníctvo, foto 2
 • Dobrovoľníctvo, foto 3
  Dobrovoľníctvo, foto 3
 • Dobrovoľníctvo, foto 4
  Dobrovoľníctvo, foto 4

Domov dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen dýcha dobrovoľníctvom aj naďalej

Dňa 23. septembra 2011 sa konal na celom Slovensku Deň dobrovoľníctva. Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojil aj náš Domov dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene. Počas tohto dňa v čase od 10:00 do 18:00 hodiny sa každý, kto chcel urobiť dobrý skutok, mohol zapojiť do aktivít, ktoré sme mali pripravené. Všetci spoločne sme sa pustili do zametania chodníkov a dvora, hrabania pokosenej trávy, zbierania odpadkov a suchých konárov, upravovania kríkov v areáli DD a DSS Záhonok.
Dobrovoľníctvo sa pre nás po skončení tejto celoslovenskej akcie neskončilo. S jednou dobrovoľníčkou, pani Zuzanou Janáčovou, ktorá nám prišla s upratovaním pomôcť sme nadviazali spoluprácu a pre klientov pripravili ďalšie aktivity.
Pani Zuzka, ktorá je už tiež v dôchodkovom veku, k nám prišla opäť dňa 30. septembra 2011 a ako skúsená a dlhoročná dobrovoľníčka a cestovateľka sa prišla o svoje zážitky podeliť s našimi klientmi. Porozprávala im o zariadeniach sociálnych služieb v zahraničí, o tom, ako si svoj voľný čas vypĺňajú seniori v jednotlivých krajinách, ktoré navštívila. Hlavnou myšlienkou celého stretnutia bolo povzbudenie našich klientov, že aj napriek vysokému veku a nepriaznivému zdravotnému stavu môžu v živote toho ešte veľa dokázať.
Ďakujeme pani Zuzke za pekné rozprávanie a tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré sme si spoločne naplánovali.

 

Pridal dňa 03. októbra 2011 - editor